O Vincenzie w Zakolu Dunaju

Na Węgrzech trwają starania o upamiętnienie pobytu Stanisława Vincenza w niewielkiej miejscowości letniskowej Verőce (Nógrádverőce) w Zakolu Dunaju. Lokalni działacze społeczni wystąpili z inicjatywą wykonania tablicy pamiątkowej na ścianie domu, którego adres został ustalony podczas kwerend archiwalnych realizowanych w ramach grantu „Archiwum Stanisława Vincenza (1888–1971)”. Projektowi bardzo sprzyja prof. Csaba G. Kiss, członek Pracowni Badań nad Spuścizną Stanisława Vincenza funkcjonującej w strukturze IFP.
27 sierpnia 2021 roku doszło w Verőce do spotkania z burmistrzem, Györgyem Grauszmannem. Uczestniczący w spotkaniu Jan A. Choroszy przekazał egzemplarz najnowszego tomu Almanachu Karpackiego „Płaj” z edycją korespondencji Ireny Vincenz i Jerzego Stempowskiego (listy żony Stanisława Vincenza wysyłane były z Nógrádverőce w latach 1940–1944), zaproponował ponadto przygotowanie węgierskiej kopii wystawy „Dialog o losie i duszy” i pozostawienie jej na stałe na Węgrzech.
Zadeklarowano ścisłą współpracę, której pierwszym etapem będą wykłady omawiające różne aspekty węgierskiego okresu emigracji pisarza – z pierwszym wystąpi w Verőce 25 października 2021 roku prof. Kiss. Zapowiedziane jest także wznowienie wspomnieniowej książki Vincenza Dialogi z Sowietami, w 2001 roku wydanej po raz pierwszy w przekładzie na język węgierski.

Udostępnij