Nikifor. Malarz nad malarzami

Z prawdziwą radością informujemy, ze w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie od 16 listopada 2021 roku będzie można oglądać monograficzną wystawę Epifaniusza Drowniaka zwanego Nikiforem – jednego z najbardziej znanych malarzy nieprofesjonalnych. Na ekspozycji zobaczymy ponad 130 jego dzieł pochodzących z kolekcji własnej PME, jednej z najbogatszych w Polsce. Wystawa przedstawia przekrojowo dorobek malarza i obejmuje wszystkie podejmowane przez niego tematy: pejzaż, architekturę miejską i fantastyczną, dworce kolejowe, wnętrza świątyń i sklepów, postacie świętych. Obok obrazów z kolekcji własnej PME, na wystawie zaprezentowane będą również dzieła z kolekcji Alfonsa Karnego, wybrane przez niego osobiście u Nikifora, tym cenniejsze, że rzadko eksponowane, zachowały niepowtarzalną „nikiforową” barwę – głęboką, nieledwie aksamitną. Dzieła Nikifora będzie można oglądać przez 3 miesiące, do 27 lutego 2022 roku.

Warto przypomnieć, że Nikifor czyli naprawdę Epifaniusz Drowniak urodził się w 1895 roku w Krynicy. Był Łemkiem, synem ubogiej głuchoniemej kobiety. Był niewielkiego wzrostu, wątłego zdrowia, słabo słyszący i niewyraźnie mówiący. Samotny, żyjący na marginesie społeczeństwa, często bez środków do życia, miał jednocześnie ogromny hart ducha, siłę przetrwania i realizowania swojego postanowienia, że zostanie malarzem. W 1930 roku jego pracami zainteresował się lwowski artysta Roman Turyn. Już w 1931 roku zorganizowano we Lwowie pierwsza jego wystawę, a w kolejnym roku prace Nikifora pokazano na wystawie w Paryżu.
Nie od rzeczy będzie przy tej okazji wspomnieć, że Towarzystwo Karpackie może się pochwalić wydaniem w 1995 r. z okazji 100-lecia urodzin artysty książeczki zatytułowanej Nikifor. Bibliografia w opracowaniu Tadeusza Zagórzańskiego (Tadeusza Kiełbasińskiego), w której znalazło się ponad 850 pozycji, oraz zorganizowaniem w Łodzi w 2000 r. wystawy pt. „Nikifor”.

Udostępnij