Nowa książka o Łemkach

lemkowieNakładem Wydawnictwa Sejmowego ukazała się książka pt. Łemkowie. Jest to czwarty tom serii „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce”. Publikacja pod red. Beaty Machul-Telus licząca 236 str. formatu B5 podzielona jest na trzy części: Tożsamość – poświęconą problemowi samoidentyfikacji etnicznej Łemków oraz procesowi tworzenia ich tożsamości narodowej i kulturowej; Historia – grupująca teksty nawiązujące do przeszłości łemkowskiej; Kultura i nauka – w której autorzy prezentują współczesne kwestie oświatowe i kulturowe mniejszości łemkowskiej, a także obecność Łemków w kulturze i nauce polskiej.


Spis treści:
Beata Machul-Telus, Wprowadzenie,
Część I. Tożsamość
Andrzej A. Zięba, Wokół sporów o etnogenezę Łemków,
Olena Duć-Fajfer, Tożsamość narodowa i język Łemków w XIX i XX w.,
Stefan Dudra, Integracyjna i kulturotwórcza rola Cerkwi w życiu prawosławnych Łemków
Część II. Historia
Jarosław Moklak, Społeczność łemkowska w okresie Drugiej Rzeczypospolitej – aktywność polityczna,
Jan Pisuliński, Łemkowie — geneza, przebieg i skutki Akcji „Wisła” oraz wcześniejszych przesiedleń,
Ewa Waszkiewicz, Nowa mała ojczyzna Łemków — Dolny Śląsk,
Część III. Kultura i nauka
Patryca Trzeszczyńska, Folkloryzm i postfolkloryzm w kulturze łemkowskiej w Polsce,
Bogdan Horbal, Obecność Łemków w nauce i kulturze polskiej,
Urszula Markowska-Manista, Szkolnictwo Łemków i edukacja o Łemkach w warunkach wielokulturowości,
Ewa Michna, Łemkowskie organizacje społeczne – współczesna działalność na rzecz podtrzymania i rozwoju kultury,
Notki o autorach

Udostępnij