Nowe początki starej Dukli

Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli oraz Gmina Dukla serdecznie zapraszają w czwartek 9 maja 2024 r. o godz. 17 na prelekcję prof. dr. hab. Michała Parczewskiego zatytułowaną „Nowe początki starej Dukli”. która odbędzie się w Pałacu w Dukli.
Prof. dr. hab. Michał Parczewski jest archeologiem specjalizującym się w archeologii średniowiecza, początkach kultury słowiańskiej w Polsce, wczesnośredniowiecznym osadnictwie w Karpatach. Jest także członkiem Towarzystwa Karpackiego.
W trakcie prelekcji zaprezentuje najnowsze wyniki badań dotyczące początków Dukli, w tym umiejscowienie nieistniejącego dzisiaj kościoła pw. św. Marcina.

Udostępnij