Dawna i niedawna przeszłość Kut

Zapraszamy na czwarte w 2024 roku Spotkanie Karpackie online, które odbędą się tradycyjnie w czwartek 25 kwietnia 2024 r., jak zwykle o 19. Tym razem prof. Tadeusz M. Trajdos przedstawi referat pt. „Dawna i niedawna przeszłość Kut – kolejny głos historyka”. Celem wystąpienia jest, w nawiązaniu do referatu o Kutach, wygłoszonego na grudniowych Spotkaniach Karpackich online przez dr. Franciszka Wasyla, podzielenie się garścią refleksji na temat losów tej miejscowości od jej założenia i uformowania, poprzez relacje i koegzystencję między miejscowymi Ormianami i Polakami, aż po budzący grozę kres tej społeczności w 1944 r. Będzie też mowa o symbolicznej roli Kut we wrześniu 1939 r.
W latach 2009, 2011 i 2017 w trakcie obozów inwentaryzacyjnych na Pokuciu organizowanych przez Fundację Ormiańską dla młodzieży polskiej z rodzin pochodzenia ormiańskiego, których zadaniem była konserwacja oraz inwentaryzacja nagrobków ormiańskich na cmentarzu parafialnym w Kutach, prof. Trajdos prowadził wykłady na temat zabytków i historii tego regionu.

Tadeusz Mikołaj Trajdos jest emerytowanym profesorem Instytutu Historii PAN, współzałożycielem Towarzystwa Karpackiego, a przez kilka lat jego wiceprezesem. Zorganizował i prowadził cykl wypraw krajoznawczych TK „Z Trajdosem w Karpaty” (1989-2002). Pełnił godność wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Orawy, jest twórcą periodyku „Rocznik Orawski” i jego redaktorem. Zorganizował i przewodniczył Radzie Muzealnej Orawskiego Parku Etnograficznego. Jest także współzałożycielem Związku Polskiego Spisza, w którym pełnił funkcję członka zarządu i redagował periodyki. Jest autorem prawie 600 publikacji. Obszarami jego zainteresowań badawczych jest historia kultury, życia religijnego i struktur kościelnych na ziemiach wschodnich dawnego Królestwa Polskiego i na terenie W. Ks. Litewskiego, oraz dzieje osadnictwa, organizacji kościelnej i życia religijnego na kresach południowych oraz na ziemi sądeckiej.

Spotkania Karpackie online odbywają się na platformie Zoom w trybie webinarium z równoległą transmisją na kanale YouTube Towarzystwa Karpackiego, a nagrania z nich udostępnione będą także na portalu karpaccy.pl. Osoby pragnące aktywnie uczestniczyć w webinarium (możliwość uczestniczenia w dyskusji) prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: radatk2017@gmail.com do dnia 24.04.2024 r. Zaproszenie z linkiem do zalogowania prześlemy na podane adresy mailowe. Aby uczestniczyć w spotkaniu jedynie w charakterze widza wystarczy włączyć na YouTube kanał Towarzystwa Karpackiego (w wyszukiwarce YouTube wystarczy wpisać: „Towarzystwo Karpackie”). Osoby zainteresowane regularnym otrzymywaniem informacji o Spotkaniach Karpackich proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres: radatk2017@gmail.com z następującą adnotacją „Zaproszenia na Spotkania TK. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego adresu e-mail tylko przez Towarzystwo Karpackie do wzajemnych kontaktów.”

Udostępnij