Nowe Wierchy – do czytania

Uprzejmie informujemy, że ukazał się właśnie 83 tom Wierchów, rocznika poświęconego górom, za rok  2017. Tego ukazującego się już prawie od stu lat organu Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK, pod aktualną i nieustającą redakcją Wiesława Aleksandra Wójcika, żadnemu miłośnikowi Karpat i gór w ogóle, zachwalać oczywiście nie potrzeba. Podajmy zatem tylko informację o zawartości tego tomu:
Śladami cieszyńskich ewangelików w górach, Władysław Sosna;
Poetka kraju łagodności, Krystyna Heska-Kwaśniewicz;
Tatrzańskie wspomnienia okupacyjne, Róża Drojecka;
Delineatio & Nomenclatura Montium Carpaticorum. Panoramy Buchholtzów, Józef Nyka;
Dworzec Gościnny uzdrowiska w Szczawnicy, Bogusław Krasnowolski;
Ludwik Kowalski – badacz źródeł tatrzańskich, Stefan W. Alexandrowicz;

Przyczynki do losów zakopiańskiej „Chaty” Marii i Bronisława Dembowskich, Monika Nyczanka;
Sto lat górskich organizacji turystycznych na Słowacji, Andrzej Z. Górski;
Góry Świętokrzyskie prekursorem w rozwoju geoturystyki, Tymoteusz Wróblewski;
a szlakach gwiezdnych gór czyli w Serra da Estrela, Joanna Pociask-Karteczka;
Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego, Przemysław Wiater;
oraz jak zwykle obszerna Kronika, a w niej:
Badania naukowe:
Pracownia Badań Humanistycznych nad Problematyką Górską, WAW (s. 187); Turystyka górska i alpinizm w kontekście historycznym, społecznym i kulturowym (XVIII-XIX w.), January Styczeń (s. 188); Warszawska sesja na 100-lecie śmierci Mariana Smoluchowskiego, Z.J. W. (s. 189); Kielecka sesja poświęcona doc. dr. inż. Zbigniewowi Rubinowskiemu, Zbigniew J. Wójcik (s. 190); Między dworem a wsią – na styku kultury chłopskiej i szlacheckiej, mh (s. 192); Biblioteka Ośrodka Dokumentacji Tatrzańskiej TPN w 2017 r., Renata Kowalska (s. 193).
Ochrona przyrody:Zwierzęta Tatrzańskiego Parku Narodowego w roku 2017, Tomasz Zwijacz-Kozica (s. 194); Projekt ochrony torfowisk wysokich w gminie Czarny Dunajec, Ryszard M. Remiszewski (s. 202); Hełmiki – kolibry wysokich Andów, ich zagrożenie i ochrona, Jan Pinowski (s. 202).
Przyczynki Krajoznawcze:Agata ponad Łysicą, Tymoteusz Wróblewski (s. 207); Zapomniana kapliczka w dolinie Rotni, w Skawicy, Paweł Franczak (s 210); Historia pewnego zabytku. O kaplicy św. Marii Magdaleny w Nowej Białej, Andrzej Skorupa (s. 212).
Przyczynki historyczne:
Jeszcze o (rzekomym!) najdawniejszym polskim przekładzie słowackiego wiersza, Jacek Kolbuszewski (s. 217); Górale polscy, góralszczyzna i styl zakopiański na Bukowinie, Jan Bujak (s. 219); Przyczynek do dziejów przymiotnika ‘Polskie’ w nazwie Towarzystwa Tatrzańskiego, Wiesław A. Wójcik (s. 223)
Ratownictwo:
Działalność ratownicza Grupy Beskidzkiej GOPR w 2017 r. (wybrane interwencje), Szymon Wawrzuta, Katarzyna Rupentalska (s. 226); Działalność ratownicza TOPR w 2017 r. (wybrane interwencje), Adam Marasek (s. 234)
Turystyka:XXXV Sudecki Rajd Narciarski „Wstęga Sudetów 2017”, Julietta Janczewska (s. 258); PTTK na III Europejskim Kongresie Samorządów, – „Samorządy w obliczu wezwań XXI wieku”, JWG (s. 259).
W górach i poza górami:
Siedemdziesięciolecie Profesora Ludovita Kociana, Redakcja (s. 260); Nagrody dla Profesor Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz, Redakcja (s. 261); Literacka Nagroda Zakopanego dla Profesora Jacka Kolbuszewskiego, Redakcja (s. 261); Kopalnia „Wiry” u podnóża Masywu Ślęży udostępniona turystom, Tomasz Rzeczycki (s. 262); Autobusem na Przełęcz Płoszczynę, Tomasz Rzeczycki (s. 263); Betonowy Most w Karpaczu wyremontowany, Tomasz Rzeczycki (s. 263); Sztolnia Ochrowa otwarta dla turystów, Tomasz Rzeczycki (s. 264); Droga na Biskupią Kopę, Tomasz Rzeczycki (s. 264); Pamięci ks. Władysława Pilarczyka, Ryszard M. Remiszewski (s. 265); Ulica Józefa Małeckiego w Tarnowie, JS (s. 266).
Różne:
Trzydzieści lat „Płaju”, Andrzej Wielocha (s. 266); „Almanach Sądecki”, Leszek Migrała (s. 271); Z Kopca Kościuszki w Krakowie na Mount Kosciusko w Górach Śnieżnych w Australii, Mieczysław Rokosz (s. 273); Pierwsza para małżeńska zdobyła Koronę Himalajów, Wojciech Biedrzycki (s. 279); Nagroda i medal im. Króla Alberta I, Wojciech Biedrzycki (s. 280); Jubileusz 140-lecia zakopiańskiej „Budowlanki”, Małgorzata Mierczak (s. 281).
Materiały do biografii ludzi gór:
Wspomnienie o Leonie Rydlu, Ryszard Kantor (s. 283)
Część sprawozdawcza:
Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK w roku 2017, Janusz Konieczniak, Jerzy W. Gajewski (s. 288); Sprawozdanie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK z działalności w roku 2017, Jerzy Kapłon (s. 298) ; Działalność Spółki z oo. Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK w Jeleniej Górze w 2017 r., Grzegorz Błaszczyk (s. 309); Działalność Spółki z oo. Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty” w Nowym Sączu w 2017 r., Jerzy Kalarus (s. 313).
Piśmiennictwo:
Profesora Jacka Kolbuszewskiego opus magnum, Krystyna Heska-Kwaśniewicz (s. 319 ); Książka wspomnień o Michale Jagielle, Anna Pigoń (s. 322); Kapłan i regionalista, Ryszard Kantor (s. 324); Pawlikowscy po latach, Wiesław A. Wójcik (s. 325); Jak niegdyś o świecie pisano…, Eliza Kujan (s. 327); Andrzej Zygmunt Oleś – przypomniany malarz gór, Wiesław A. Wójcik (s. 328); Glosa do tatrzańskich pocztówek, Paweł Witaszek (s. 329); Nowa encyklopedia sądecka, J. Styczeń (s. 332); Atlas Tatr. Przyroda nieożywiona, Joanna Pociask-Karteczka (s. 332); Książki o Jeziorze Czorsztyńskim – JS (s. 333); Polsko-słowacki i słowacko-polski podręcznik do komunikacji językowej dla służb ratowniczych, WAW (s. 334 ); Kościół drewniany pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Białce Tatrzańskiej, Zbigniew Moździerz (s. 335); Kościół murowany pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Białce Tatrzańskiej, Józef Szymon Wroński (s. 336).

Udostępnij