O karpackim pasterstwie w Lublinie

W sobotę 25 listopada 2017 r. w Lublinie w małej sali widowiskowej „Inkubatora medialno-artystycznego” ACK UMCS „Chatka Żaka” przy ul. Radziszewskiego 16 odbyła się konferencja popularnonaukowa zatytułowana „Pasterstwo w Karpatach. Geneza i obraz współczesny” pod patronatem honorowym prezydenta Lublina, zorganizowana przez Towarzystwo Karpackie. Licznie zebrani słuchacze wysłuchali szeregu niezwykle ciekawych referatów. Jednym z najciekawszych był oczywiście referat plenarny wygłoszony przez prof. Grzegorza Jawora (UMCS) pt. Osadnictwo wołoskie w Karpatach w XIV-XVII w. Profesor Jawor w sposób niepozostawiający właściwie żadnych wątpliwości wykazał, że nie może być mowy o żadnych wołoskich nomadach w Karpatach, a tzw. kolonizację na prawie wołoskim organizowali wynajmowani w tym celu specjaliści od gospodarki pasterskiej pochodzący z historycznych krain dzisiejszej Rumunii. Wędrówki wołoskich nomadów to tylko romantyczna legenda spopularyzowana przez Kazimierza Dobrowolskiego i powielona przez autorów przewodników turystycznych.
W kolejnych wystąpienia mieliśmy okazję zapoznać się z przeglądem karpackich szałasów pasterskich od Małej Fatry, po Karpaty Serbskie zaprezentowanym przez Dariusza „Dzidę” Czerniaka, rolą kobiet w dzisiejszym pasterstwie na Huculszczyźnie przedstawioną w historycznym kontekście przez Katarzynę Tur-Marciszuk, kulturą muzyczną pasterzy karpackich zaprezentowaną z wdziękiem i dźwiękiem (różnych oryginalnych instrumentów) przez Justynę Cząstkę-Kłapytę i Piotra Kłapytę. Bardzo ciekawe informacje o dawny i współczesnym pasterstwie Czarnohory wydobyte z mozołem z licznych archiwów przedstawił Mateusz Troll, zaś Włodzimierz Witkowski z niewątpliwym znawstwem omówił huculskie przykłady współczesnej architektury pasterskiej. Sesję zakończyły dwie prezentacje fotografii o tematyce pasterskiej – pierwsza przygotowana przez Jerzego Montusiewicza udanie starała się oddać pasterskie klimaty z różnych zakątków Karpat, druga zaś, autorstwa Dariusza „Dzidy” Czerniaka przeniosła nas w odległe i trudno dostępne regiony Tybetu Zachodniego. Po sesji odbył się wernisaż wystawy pt. „Współczesny obraz pasterstwa karpackiego” przygotowanej przez Piotra Kieracińskiego. Ekspozycję składającą się z 16 plansz formatu B1 wypełniły fotogramy Jolanty Flach, Ireneusza Marciszuka, Mateusza Trolla, Andrzej Wielochy, Włodzimierza Witkowskiego i Jerzego Montusiewicza. Dzień, niezwykle bogaty w wydarzenia karpacko-pasterskie zakończyła prezentacja najnowszego numeru „Pisma folkowego” oraz koncert „Orkiestry świętego Mikołaja”.

Udostępnij