Od Daków do Barżan czyli Karpaty obronne

Raz jeszcze przypominamy o konferencji popularnonaukowej pt. Obiekty obronne w Karpatach. Od Daków do Konfederacji Barskiej, która odbędzie się w sobotę 20 października 2018 r. o godz. 10 w Bibliotece Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 36c. Jej organizatorami są Towarzystwo Karpackie, Biblioteka Politechniki Lubelskiej, Instytut Informatyki Politechniki Lubelskiej, Fundacja Forum Akademickie.
A oto pełny program Konferencji:
Sesja I godz. 10
Andrzej Gil (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Spojrzenie na Karpaty okiem historyka,
Krzysztof Jaworski (Uniwersytet Wrocławski), Twierdze Daków,
Andrzej Wielocha (Towarzystwo Karpackie, Warszawa), Karpackie twierdze rzymskie,
Jan Garncarski (Muzeum Podkarpackie w Krośnie), Grodzisko „Troja” w Trzcinicy,
Wernisaż wystawy fotograficznej pt. „Obiekty obronne w Karpatach”.
Sesja II godz.  12.15
Michał Parczewski (Uniwersytet Rzeszowski), Wczesnośredniowieczny rozbiór północnych Karpat w świetle przemian budownictwa grodowego;
Stanisław Kryciński (Towarzystwo Karpackie, Warszawa), Zamczyska na północnych stokach Karpat;
Jerzy Montusiewicz (Towarzystwo Karpackie, Lublin), Olteńskie kule;
Pracownicy Instytutu Informatyki, Technologie 3D w muzealnictwie i archeologii – pokaz sprzętu i dokonań.
Sesja III godz. 14.15
Aleksander Dymek (Towarzystwo Karpackie, Kraków), Klasztorne warownie Mołdawii i Wołoszczyzny;
Jerzy Montusiewicz (Towarzystwo Karpackie, Lublin), Kościoły warowne Sasów Siedmiogrodzkich;
Maciej Śliwa (krajoznawca, Kraków), Obozy warowne konfederatów barskich w Karpatach.

Udostępnij