Od Menczyła po San, czyli o żeliwnych słupkach

Jar Menczyła pod Kreczelą stanowił niegdyś fragment wschodniej granicy Polski, granica – choć inna – biegła również nurtem Sanu. W obu przypadkach w terenie można znaleźć materialne ślady, czy też usłyszeć ustne przekazy świadczące o ich przebiegu. O ile historia żeliwnych słupów z dawnej graniczy polsko-rumuńskiej jest już dość szeroko opisana, to historia innych żeliwnych słupów, bardzo często mylnie uważanych również za „graniczne”, już nie. Tzw. repery rzeczne ustawiane nad większymi rzekami okazały się nie mniej zajmującym tematem poszukiwań terenowych. W czasie dziesiątych  tego rocznych Spotkań Karpackich online Witold Grodzki zaprezentuje materiały z własnych badań terenowych, dotyczące żeliwnych słupów granicznych i rzecznych oraz zastanowi się nad problemem ochrony i zachowania tych historycznych pamiątek. Zapraszamy 28 października 2021 r. o godz. 19.

Witold Grodzki – z wykształcenia ekonomista, nauczyciel, przewodnik beskidzki, znakarz szlaków turystycznych, krajoznawca, członek Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych Karpaty w Sanoku i Towarzystwa Karpackiego. Od wielu lat zbiera informacje na temat najbliższego mu regionu. Autor kilku artykułów w Almanachu Karpackim „Płaj” oraz kilku książek o rodzinnej wsi. Penetruje zakątki Pogórzy Karpackich od Dunajca po Wiar oraz Karpaty Wschodnie.

W Spotkaniu będzie można uczestniczyć w dwojaki sposób: jako uczestnik na platformie Zoom lub jako obserwator transmisji na żywo na YouTube.

Aby aktywnie uczestniczyć w Spotkaniu należy przesłać zgłaszanie na adres: radatk2017@gmail.com w terminie do 26 października. Najpóźniej 24 godziny przed spotkaniem prześlemy link do zalogowania. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Natomiast transmisja na YouTube będzie dostępna bez ograniczeń na kanale Towarzystwa Karpackiego (w wyszukiwarce YouTube należy wpisać „Towarzystwo Karpackie”).

Udostępnij