Opuszczone – Ratowane w Szlachtowej

Miło nam poinformować, że dziś o godz. 16 na terenie Muzeum Pienińskiego w Szlachtowej przy ul. Łemkowskiej 37 odbyło się – dedykowane 70. rocznicy akcji WISŁA – otwarcie wystawy „Opuszczone – ratowane, greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo-wschodniej Polski”. Pisaliśmy już kilka razy o tej wystawie (to już jej piąta odsłona) poruszającej problem cerkwi znajdujących się na terenie historycznej greckokatolickiej eparchii przemyskiej w obecnych granicach Polski, które w wyniku powojennych przesiedleń ludności łemkowskiej utraciły swoich gospodarzy. Szacuje się, że z około 650 cerkwi istniejących na tym terenie w 1945 r. pozostało dziś około 350. Tylko nieliczne pełnią swoją pierwotną funkcję, gromadząc grekokatolików.
Wiele z nich służy jako kościoły, w tym dwie cerkwie z dawnej Rusi Szlachtowskiej – w Jaworkach i Szlachtowej, kilka świątyń gromadzi wyznawców prawosławia, niektóre pełnią świeckie funkcje. Wystawa prezentuje 30 cerkwi. Wiele z nich, nieużytkowanych od lat, jest w coraz gorszym stanie, a ich los jest niepewny. Pokazuje również cerkwie, które – po latach popadania w ruinę – uratowano dzięki inicjatywom kościelnym, samorządowym czy społecznym. Celem wystawy, którą będzie można oglądać do 31 sierpnia,  jest wskazanie na potrzebę ochrony świątyń będących bezcennymi reliktami krajobrazu kulturowego na tym terenie. Scenariusz i projekt wystawy opracowała Monika Rzepiejewska. Więcej informacji na www.cerkwie.org

Udostępnij