X Nagroda Szczęsnego Morawskiego

Dziś, to znaczy 30 czerwca 2017 r. w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu odbyło się wręczenie dorocznej, jubileuszowej, X Honorowej Nagrody „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego przyznanej najcenniejszym książkom dotyczącym dziejów i kultury Sądecczyzny wydanym w 2016 r. Tym razem laureatami zostali Sławomir Wróblewski za książkę „Rycerstwo ziemi sądeckiej w średniowieczu” i Bogdan Potoniec za książkę „Ślady powstania styczniowego na Sądecczyźnie”. O pracy Sławomira Wróblewskiego już pisaliśmy przy okazji informacji o nagrodzeniu jej Nagrodą literacką im. ks. Bolesława Kumora. Książka Bogdana Potońca jest pierwszym, kompleksowym opracowaniem dotyczącym udziału rodowitych mieszkańców Sądecczyzny – ochotników w powstaniu styczniowym, a także w organizowaniu i niesieniu dla niego pomocy.
W Nowym Sączu i na Sądecczyźnie osiadło po upadku powstania także sporo uczestników powstania, uciekając przed represjami rosyjskimi. Wielu z nich wniosło cenny wkład w rozwój miasta i regionu. Zaangażowany w sprawy powstania styczniowego oraz organizację materialnej pomocy dla jego uczestników był patron nagrody – Szczęsny Morawski. W wyniku starannej kwerendy archiwalnej autor przywrócił naszej pamięci bohaterów tamtych wydarzeń, odkrywając wiele nieznanych do tej pory nazwisk, a także zewidencjonował zachowane mogiły byłych powstańców. Cennym uzupełnieniem jest pamiętnik Antoniego Borkowskiego, odnaleziony przez autora i przytoczony w oryginalnym brzmieniu. Książka stanowi ważne uzupełnienie w historiografii Sądecczyzny XIX wieku, jest także doskonałym źródłem informacji z zakresu biografistyki.
Nagrody wręczyli członkowie kapituły: Leszek Zakrzewski, prezes nowosądeckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz Bożena Mściwujewska-Kruk, redaktor naczelna „Almanachu Muszyny”. Zgodnie z tradycją laudację wygłosił laureat ubiegłorocznej edycji Nagrody Janusz Hetmańczyk.

Udostępnij