Piąta Sądecka Watra Archeologiczna

W dniach 7-8 sierpnia 2021 roku odbędzie się 5. Sądecka Watra Archeologiczna. Do udziału w niej serdecznie zapraszamy wszystkich, a szczególnie osoby zainteresowane archeologią Karpat i turystyką kulturową. W programie przewidujemy zwiedzenia stanowisk archeologicznych w Kotlinie Łąckiej – na Babiej Górze w Zabrzeży, w Naszacowicach i na Górze Zyndrama w Maszkowicach pod fachową opieką dr hab. Marcina S. Przybyły z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także otwartą konferencję poświęconą zagadnieniom archeologii Kotliny Sądeckiej oraz prezentację najciekawszych artefaktów ze stanowisk archeologicznych na Sądecczyźnie. Sądecka Watra Archeologiczna jest organizowana po raz kolejny przez Towarzystwo Karpackie we współpracy z Instytutem Archeologii UJ, Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział Nowy Sącz, Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, Wójtem Gminy Łącko i Domem Sądeckim w Zarzeczu.

Program 5. Watry:

7 sierpnia

Godz. 10.00–12.00 Zwiedzanie stanowisk archeologicznych w Naszacowicach i Podegrodziu (zależnie od pogody).
Godz.14.00–15.30 Zwiedzanie stanowiska archeologicznego w Maszkowicach na Górze Zyndrama.
Godz.16.00–18.00 Konferencja – Sala Widowiskowo-Sportowa w Łącku.

Tematy wystąpień:
Joanna Markiewicz, Tysiąc lat po fortecy w Maszkowicach, czyli Karpaty Zachodnie we wczesnej epoce żelaza.
Marcin Przybyła, Wybrane przykłady ekspozycji prehistorycznej i wczesnohistorycznej architektury w Europie.
Wojciech Świątek, Propozycja koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania Góry Zyndrama.
Robert Księżopolski, Ścieżka kulturowa Doliny Łopienki jako przykład tworzenia lokalnej atrakcji turystycznej na terenie Karpat.

8 sierpnia

Godz.10.00–12.30 Zwiedzanie stanowiska archeologicznego w Zabrzeży.
Godz.14.00–16.00 Zwiedzanie stanowiska archeologicznego w Maszkowicach na Górze Zyndrama.

Więcej szczegółów pod tym adresem, oraz na plakacie i ulotce informacyjnej.

Udostępnij