Płaj 25

tom 25
Płaj 25 jesień 2002 (232+16 str.)

zawartość tomu

Andrzej Wielocha, Mapa Huculszczyzny.
Wiktoria Blacharska, Dorobek polskich etnografów i muzealników w poznawaniu Huculszczyzny.
Roman Czmełyk, Badania etnograficzne na Huculszczyźnie po II wojnie światowej.
Renata Makarska, Huculszczyzna w literaturze austriackiej.
Olga Ciwkacz, Obraz Huculszczyzny w epistolografii Stanisława Vincenza
Grzegorz Niewiadomy, Opryszki, lirnicy i mołodycie. O huculskich inspiracjach w malarstwie polskim.
Iwan Hreczko, Niszczenie lokalnej kultury na Huculszczyźnie pod władzą sowiecką.
Katarzyna Tur-Marciszuk, Od tradycji do współczesności. Działalność szkoły rzemiosł artystycznych w Kosowie.
Urszula Janicka-Krzywda, Mit opryszka w folklorze słownym Huculszczyzny.
Ihor Czechowskij, Praktyki magiczne u Hucułów.
Andrzej Ruszczak, Oddział Czarnohorski PTT.
Kazimierz Ciechanowicz, Major Henryk Gąsiorowski – badacz Huculszczyzny.
Anna Mielczewska, Kolekcja huculska Muzeum w Grudziądzu.
Edward Marszałek, Hucuły – konie z Karpat wschodnich.
Stanisław Flakiewicz, Turysta w Polsce. Bibliografia Hculszczyzny i Karpat Wschodnich.
Michał Kukuła, Michał Zieliński, Via carpathia 2002. Przejście łuku Karpat.
Książki
Abstracts
Fotografie
Mapa Huculszczyzny na wklejce

Udostępnij