Płaj 13

tom 13Płaj 13 jesień 1996 (stron 196)

zawartość tomu:

Roman Reinfuss, Z przeszłości i teraźniejszości regionu pienińskiego,
Jarosław T. Leszczyński, Sanktuarium Rusinów Spiskich,
Stanisław Vincenz, Resztki archaicznej kultury u Hucułów,
Jerzy Macek, Okole,
Wanda Czubernatowa, Wiersze,
Adam Bartosz, Bobowski cadyk i jego chasydzi,
Feliks Roşca, Ballada Mioriţa,
Aleksandra Sulikowska, Rumuńskie ikony na szkle,
Bartosz Gomółka, Krzyże przydrożne północnej Transylwanii,
Tadeusz M. Trajdos, Doposażenie fary w Drohobyczu,
Tadeusz M. Trajdos, Ołtarze fary drohobyckiej,
Andrzej i Bogumił Karpińscy, Wydobycie ropy naftowej w rejonie Gorlic,
Kazimierz Ciechanowicz, Henryk Gąsiorowski. Szkic biograficzny,
Iwan Sofroniw, Poza granicami czasu. Wetlina latem 1934 roku
Książki
Miscellanea
Abstracts

Udostępnij