Płaj 27

Płaj 27 jesień 2003 (216+8 str.)

zawartość tomu

Tadeusz A. Olszański, Refleksje o Łemkowszczyźnie, a raczej o Łemkach
Magdalena Lewandowska, Administracja Apostolska Łemkowszczyzny
Helena Duć-Fajfer, Aleksander Duchnowycz. Krótki życiorys
Helena Duć-Fajfer, Aleksander Duchnowycz a uniwersum symboliczne Łemków
Jolanta Flach, Ostatni, co tak maź woził
Helena Duć-Fajfer, Z historii Ruskiej Bursy w Gorlicach
Roman Frodyma, Zardzewiała śmierć
Jacek Borek, Wisłoka od źródeł do Nowego Żmigrodu
Mirosław Barański, Obrazki z Herczawy
Andrzej Wielocha, Cibo – góry, których nie ma
Piotr Skrzypiec, Czeskie osadnictwo w górach Almasz i Locvei
Jolanta Flach, Na Bukowinie czas się zatrzymał
Powrót şteazy
Z.K., Znowu o Łopience
Adam Kulewski, Epitafium
Książki
Miscellanea
Abstracts

Udostępnij