Płaj 40

PŁAJ 40 (wiosna 2010) 208+16

zawartość tomu:

Stanisława Vincenza powrót na Wierchowinę;

Stanisław Vincenz – Iwan Prokopiw. Listy 1960-1971;

Obraz Huculszczyzny w liście Stanisława Vincenza do gen. Tadeusza Kasprzyckiego;

Tadeusz M. Trajdos, Gimnazjum kołomyjskie w latach szkolnych Stanisława Vincenza;

Andrzej Wielocha, Tajemnicza nazwa „Beskid” – jej desygnaty, konteksty i znaczenia (część II);

Leszek Rymarowicz, Ocalony świat. Gertnerzy z Żabiego;

Jan Skłodowski, Andrzej Klakurka i pomnik legionistów w Rafajłowej;

Roman Frodyma, Galicyjskie „Jacki” w przełomie majowym;

Wojciech Wesołkin, Przez Solinkę też wiódł węgierski trakt;

Witold Grodzki, Repery wodne znad Sanu;

Magdalena Michniewska, Przedstawienia świętej Elżbiety Węgierskiej na polichromii drewnianego kościoła w Trybszu;

Tomasz Smoliński, Porąbane Góry. Spostrzeżenia z Retezatu i okolicy;

Miscellanea;

Fotografie barwne I-XVI

 

Udostępnij