Płaj 41

PŁAJ 41 (jesień 2010) 200+16

zawartość tomu:

Magdalena Michniewska, Drewniane cerkwie regionu Lăpuş;

Maciej Śliwa, Konfederacka „stolica”;

Bogusław Tomaszewski, Bieszczadzki ślad przedwojennej granicy;

Jerzy Montusiewicz, Pięć nieznanych polsko-rumuńskich znaków granicznych;

Bogusław Tomaszewski, Wytyczenie polsko-radzieckiej granicy państwowej na odcinku bieszczadzkim;

Zbigniew Sikora, W poszukiwaniu śladów dawnych Sianek;

Damian Markowski, Czystka etniczna ludności polskiej Karpat Wschodnich i Podkarpacia (luty–wrzesień 1944). Zarys problematyki;

Władysław Schmidt, Czarnohora w śniegu;

Dmytro Biłohołowy, Gniew Czarnohory;

Petro Hryhorczuk, Norbert Okołowicz – przyjaciel Huculszczyzny. W 120. rocznicę urodzin;

Jarosław Zełenczuk, Petro Hryhorczuk, Z historii Muzeum Huculszczyzny w Żabiu Ilci;

Grzegorz Rąkowski, Jaruzelscy i Cybulscy nad Czeremoszem;

Adam Bartosz, Cygańscy twórcy z Podtatrza;

Adam Bartosz, Bobowskie wesele na Brooklynie;

Z.K. Łopienka – kłopoty z kamieniem;

Miscellanea;

Fotografie barwne I-XVI.

 

Udostępnij