Płaj 59

Płaj 59 (wiosna 2020, stron 224+8)

Zawartość tomu:

Tadeusz M. Trajdos, Polskie stowarzyszenia na Spiszu i Orawie w granicach RP w okresie międzywojennym

Krzysztof Miraj, Via Pekelnikiensis. Historyczna droga z Piekielnika do Głodówki na Górnej Orawie

Tadeusz M. Trajdos, Glosa do biografii Josepha Schmiedla, plebana w Piekielniku

Leszek Rymarowicz, O spółdzielczości na Huculszczyźnie w latach 1918–39

Wolfram Wendelin, Kolejka leśna w dolinie Hramitnego

Andrzej Ruszczak, Świat nadprzyrodzony huculskich pasterzy

Jarmark w Delatynie. Obrazek z życia dzisiejszych Hucułów

Andrzej Wielocha, Jeszcze o nazwach „Pop Iwan” i „Czarnohora”

Tadeusz M. Trajdos, Suplement do biografii i twórczości Augusty Kochanowskiej

Alois Woldan, Jerzy Harasymowicz i Ihor Kałyneć – wspólne cechy twórczości

Ludwik Frey, Florystyczne pasje Jerzego Harasymowicza

Zbigniew Kaszuba, Wykopaliska w Łopience i co z tego wynikło

Wspomnienia z Łopienki,

Ryszard M. Remiszewski, Wspomnienie Naczelnego Bacy. Edward Moskała (1925–1995)

Jerzy Montusiewicz, Konferencja „Architektura sakralna w Karpatach”

Andrzej Wielocha, Marmarosz czy Maramuresz?

Kalendarium Towarzystwa Karpackiego za lata 2015–2020

Książki

Miscellanea

Udostępnij