Północna Bukowina i Besarabia – wycieczka Towarzystwa Karpackiego

Termin: 10-18 czerwca 2006 r.
Kierownik: Grzegorz Rąkowski
Środek komunikacji: mikrobus wynajęty we Lwowie.

Koszt: w zależności od liczby uczestników, faktycznej liczby przejechanych kilometrów oraz standardu i kosztu noclegów. Odpłatność nie będzie zbierana wcześniej, zaleca się, aby uczestnicy zabrali ze sobą co najmniej 200-250 USD – co nie znaczy, że całą tę kwotę będą musieli wydać.
Wyżywienie: posiłki typu obiad lub obiadokolacja przewidziane są w restauracjach lub barach. Inne posiłki będziemy przygotowywać sami, zalecane jest więc wzięcie np. grzałek i suchego prowiantu z Polski na pierwsze dni.
Ubezpieczenie: uczestnicy załatwiają we własnym zakresie.
Zasady wyjazdu: większość noclegów jest przewidziana w hotelach lub turbazach, jednak noclegi nie są zarezerwowane z góry, będziemy je załatwiać z marszu. Należy zabrać ze sobą namioty i śpiwory oraz sprzęt biwakowy (w tym ogniskowy), żeby mieć zabezpieczenie na wypadek kłopotów z noclegiem, poza tym przewidziany jest co najmniej jeden nocleg w górach, gdzie nie ma żadnej bazy noclegowej. Należy też zabrać odpowiedni ekwipunek turystyczny, ponieważ przewidziana jest całodzienna wycieczka górska. Przydadzą się też dobre latarki – będziemy zwiedzać jaskinie.
Uwaga! ponieważ wycieczka ma charakter eksploracyjny i w niektórych rejonach będziemy działać na zasadzie „rozpoznania bojem”, możliwe są modyfikacje i zmiany programu w trakcie wycieczki.

Zainteresowani proszeni są o kontakt z kierownikiem:
tel. 0-22 775-46-51 (d), 0-22 629-52-64 (p.), lub e-mail: grzegorz.rakowski@ios.edu.pl

Najważniejsze elementy programu wycieczki:
– Liczne zabytkowe bukowińskie cerkwie: drewniane typu „chatnego” i huculskiego oraz murowane cerkwie obronne i w stylu mołdawskim.
– Penetracja mało znanych grup górskich w Karpatach Bukowińskich w rejonie Saraty, położonych pomiędzy dolinami Białego Czeremosza i Suczawy, z ciekawymi zjawiskami krasowymi, (Czeremoski Park Krajobrazowy, rezerwaty „Czornyj Dił” i „Krasowy masyw Mleczni Bracia”).
– Pola historycznych bitew: polsko-mołdawskich (Czahor, Krasna Dąbrowa, Bojan), rosyjsko-tureckich (Stawczany), walk polskich legionów (Rokitna i Rarańcza) oraz bojów I wojny światowej (Zastawna).
– Fantastyczny widokowo jar Dniestru, z licznymi malowniczymi zakolami, ścianami skalnymi oraz monasterami skalnymi na jego zboczach.
– Unikatowa rzeźba krasowa w Besarabii na międzyrzeczu Prutu i Dniestru, z lejami krasowymi, ostańcami skalnymi, płatami roślinności stepowej oraz dwiema jaskiniami „Popieluszka” i „Bukowinka” z piękną szatą naciekową, należących do największych na Ukrainie i w Europie.
– Zabytki i inne atrakcje w najważniejszych miejscowościach na Bukowinie i w Besarabii (Berehomet, Storożyniec, Czerniowce) oraz na trasach dojazdowych od i do granicy.

Program szczegółowy:
Start wycieczki w sobotę 10.VI we Lwowie na autobusowym Dworcu Stryjskim w godzinach rannych. Dojazd uczestników we własnym zakresie – np. z Warszawy wyjazd w piątek 9.VI autobusem nocnym o 20.00 lub 21.30 (przyjazd do Lwowa odpowiednio 5.45 lub 6.30), można też ew. dojechać nocnym pociągiem do Przemyśla (z Warszawy nie ma bezpośredniego, można pojechać pociągiem o 21.15 do Rzeszowa i tam lub w Łańcucie się przesiąść) i stąd do Lwowa autobusem lub „marszrutką” z przejścia pieszego w Medyce.
10. VI. (sobota)
Lwów – Pomorzany (zamek Potockich XVII w., neogotycki ratusz XIX w., drewniana cerkiew XVII w. – Hodów („polskie Termopile” – miejsce heroicznej walki garstki Polaków z przeważającymi siłami Tatarów w 1694 r. i upamiętniająca to wydarzenie piramida) – Żabin (pomnik na miejscu bitwy z Turkami w 1675 r.) – Zaleszczyki (pałac Brunickich) – Zwienczany (cerkiew Narodzenia NMP 1979; duży cmentarz z I wojny św. z pomnikiem) – Chreszczatik (monaster św. Jana Złotoustego na skarpie jaru Dniestru, cerkiew 1768, kaplica XVII w., cudowne źródło, grota, wspaniały punkt widokowy na Zaleszczyki) – Werenczanka (dr. cerkiew Uspienska) – Stawczany (kurhan na mogile rosyjskich żołnierzy poległych w zwycięskiej bitwie z Turkami w 1739 r.– Kniaże-Załucze (XIX-wieczny dwór, miejsce ostatniego noclegu prezydenta Mościckiego przed opuszczeniem Polski, miejsce urodzenia Zbigniewa Cybulskiego) – Śniatyn (nocleg w hotelu)
11.VI (niedziela)
Śniatyn – Orszowce (dr. cerkiew Uspienska 1850) – Iwankowce (dr. cerkiew Narodzenia NMP 1794) – Oszychliby (dr. cerkiew św. Konstantyna 1779) – Szypynci (cerkiew Narodzienia NMP 1812) – Łużany (cerkiew Wozniesienska 1455 – najstarsza na Bukowinie, niezwykle cenne XV-wieczne malowidła ścienne) – Wołoka (dr. cerkiew Uspienska 1778) – Niżne Stanowce (dr. cerkiew św. Mikołaja) – Zełeniw (muzeum przyrody) – Waszkowce (monaster żeński na górze św. Anny, cerkiew św. Jana Suczawskiego 1792) – Wyżnica – Marynicze (pomnik przyrody Kamień-Żaba) – Ust’-Putyła (pomnik przyrody: skała „Kamienna Bogaczka”) – Koniatyn (dr. cerkiew św. Wasyla 1790) – Sarata (nocleg na biwaku)
12. VI (poniedziałek)
Całodzienna wycieczka górska do po Czeremoskim Parku Krajobrazowym, do rezerwatów „Czorny Dił” i „Krasowy masyw Mleczni Bracia”, maksymalne wzniesienia o wysokości do 1485 m n.p.m – nocleg w Saracie na biwaku (Uwaga! odbycie wycieczki będzie uzależnione od możliwości dojazdu samochodem do Saraty, a to będzie zależało z kolei od aktualnego stanu dróg; w przypadku, gdy dojazd do Saraty okaże się niemożliwy, zrobimy całodzienną wycieczkę w innym rejonie Karpat Bukowińskich).
13.VI (wtorek)
Sarata – Szepit (dr. cerkiew Uspienska 1898) – Sielatyn (dr cerkiew Narodzenia NMP 1630)– Berehomet (wizyta w Dyrekcji Wyżnickiego PN, trzy cerkwie – najstarsza św. Mikołaja 1786, pałac hr. Wasylka, park, góra Stożek ze skałami i jaskinią Dobosza) – Łukiwci (dr. cerkiew św. Dymitra XVIII w.) – Stara Żadowa (dr. cerkiew św. Mikołaja 1806) – Baniłów Podgórny (kościół św. Trójcy 1794) – Budyniec (pałac k. XIX w., park, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP pocz. XX w.) – Panka (dr. kościół p.w, w. Michała Archanioła pocz. XX w., park) – Storożyniec (pałac hr. Flondora, park; nocleg w hotelu)
14. VI (środa)
Storożyniec – Jordaneszti (dr. cerkiew św. Mikołaja 1618) – Czerwona Dąbrowa (miejsce bitwy wojsk Kazimierza Wielkiego z Mołdawianami 1359) – Bukowka (dr. cerkiew św. Dymitra XVIII w.) – Petraszówka (dr. cerkiew p.w. św. Michała 1663) – Bajraki (cerkiew Narodzenia NMP 1646) – Pidwalne (dr. cerkiew św. Krzyża 1561 – najstarsza drewniana świątynia na Bukowinie) – Ternawka (cerkiew św. Dymitra 1811) – Herca (pałac XIX w. i park, cerkiew św. Spirydona 1807) – Mohyliwka (cerkiew Uspieńska XVII w.) – Mała Buda (cerkiew Wszystkich Sw. 1818) – Wielka Buda (cerkiew Uspieńska 1794) – Kupriańskie (dr. cerkiew Zwiastowania NMP) – Cureń (dr, cerkiew 1820) – Łukowica (dr. cerkiew św. Dymitra 1757) – Wala Kuźmina (duży cmentarz z I wojny św.; nocleg w turbazie)
15. VI (czwartek)
Wala Kuźmina – Czahor (miejsce bitwy wojsk Jana Olbrachta z Mołdawianami 1497) – Czerniowce (zwiedzanie centrum miasta) – Mahała (cerkiew św. Trójcy 1818) – Toporowce (obronna cerkiew św. Ilji 1560, we wnętrzu fragmenty polichromii z XVI-XVII w.) – Rarańcza/Ridkiwci (groby polskich legionistów na miejscowym cmentarzu, wojskowy pomnik Rosjan poległych w wojnie tureckiej w 1739 r., park, cerkiew XIX w.) – Ruchotyn (cerkiew obronna XVII w.) – Rżawińce (cerkiew XVII w.) – Wala Kuźmina (nocleg w turbazie)
16.VI (piątek)
Wala Kuźmina – Bojan (miejsce bitwy polskich wojsk hetmana St. Jabłonowskiego z Turkami 1685, kościół św. Jana Nepomucena XIX w., muzeum) – Rokitna (miejsce bitwy Legionów Polskich 1915) – Nowosielica – Stalniowce (jaskinia „Bukowinka”) – Podwirne (jaskinia „Popieluszka” – jedna z największych na Ukrainie: 45 km długości) – Nieporotowe (grodzisko nad Dniestrem w ur. Szczołb) – Halica (monaster skalny na urwisku nad Dniestrem, malowidła w jaskiniach, rezerwat „Halicka stinka” ze skalami i pieczarami) – Biłousiwka (dr. cerkiew św. Dymitra) – Nowodnistowsk (nocleg w hotelu)
17.VI (sobota)
Nowodnistrowsk – Komarów (dr. cerkiew Uspienska 1765, skalista skarpa nad Dniestrem) – Babin (rez. „Babinska Stinka – malownicze skaliste urwisko nad Dniestrem)– Hruszowce (malownicza góra Baba, jaskinia Prespodnia) – Nahorany („Szyszakowe Horby” malowniczy ciąg ostańcowych wzgórz wapiennych nad Dniestrem) – Makariwka (wieś niesamowicie położona w wąskiej pętli Dniestru, wał Trajana II-V w.) – Leńkowce (grodzisko) – Woronowica (wieś pięknie położona w pętli Dniestru, pętla nieczynnej kolei) – Bernowo (piękne widoki na pętle Dniestru) – Niedobojewce (zespół drewnianych wiatraków XIX w.) – Śniatyn – Zabołotów (kościół XIX w.) – Kałusz (nocleg w hotelu)
18. VI (niedziela)
Przejazd z Kałusza do Medyki, piesze przejście granicy, dojazd do Przemyśla, wyjazd z Przemyśla pociągiem „Solina” do Warszawy o 14.53 (lub w inne części kraju), przyjazd do Warszawy Centralnej 21.45.


Udostępnij