Poszukiwania „białej cerkwi” w Uluczu

Stowarzyszenie „Magurycz” i Oddział Archeologii Karpat sanockiego Muzeum Budownictwa Ludowego w dniach 4-10 sierpnia br. przeprowadzą badania archeologiczne na cerkwisku w Uluczu. Ich celem będzie odnalezienie śladów piętnastowiecznej, murowanej cerkwi obronnej. Asumpt podejmowanym pracom dało niedawne odnalezienie zdjęcia uluckiej „białej cerkwi” w zbiorach Instytutu Historii Sztuki UJ, dokonane przez Damiana Nowaka i Andrzeja Zygadło, członków Stowarzyszenia „Magurycz”.

Nieistniejąca cerkiew pw. św. Mikołaja w Uluczu (fot. T. Talowski, arch. Instytutu Historii Sztuki UJ)

Równolegle remontowane będą nagrobki na cmentarzu cerkiewnym oraz przeprowadzone zostanie rozpoznanie założenia obronnego zespołu cerkiewnego w Uluczu. Prace mają charakter społeczny, a ich realizacja jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Udostępnij