Prawem i lewem po ziemi sanockiej i przemyskiej

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Muzeum Historyczne w Sanoku, Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic oraz Koło Przewodników PTTK w Sanoku przy Oddziale PTTK „Ziemia Sanocka” zapraszają 6 maja 2017 r. o godz. 10 do Sali Gobelinowej Muzeum Historycznego w Sanoku na IV Panel historyczny pt. Prawem i lewem po ziemi sanockiej i przemyskiej. Bieszczady i Pogórza w epoce staropolskiej. W programie przewidziano następujące wystąpienia:
♦ prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec (Uniwersytet Rzeszowski), Znad Temeszu nad San? Skąd mogli przybyć bracia Piotr i Paweł z Węgier?
♦ dr Grzegorz Klebowicz (PWSW Przemyśl), Z dziejów kultu świętych w ziemi sanockiej w XV–XVIII w.
♦ Bogumił Bajda, In vino falsitas – napoje alkoholowe w dawnej Polsce
♦ dr hab. Robert Lipelt (PWSZ Sanok), Wójtostwa starostwa sanockiego i krośnieńskiego w świetle lustracji królewskiej z 1765 r.
♦ Jacek Drozd (TPN Przemyśl), Działania korpusu kozackiego w ziemi przemyskiej podczas najazdu Jerzego II Rakoczego w 1657 r.
♦ Łukasz Bajda (TPN Przemyśl), Potomkowie rodzin szlacheckich ziemi sanockiej w XIX i XX w.

Udostępnij