Przedwojenne schroniska w Karpatach

Zupełnie bez rozgłosu na jaki niewątpliwie zasługuje, ukazała się w 2012 r. (taka data widnieje na stronie tytułowej) książka pt. Schroniska górskie. Od Beskidu Śląskiego do Czarnohory, w latach 1874-1945. Autorem jej jest Ryszard Bogdziewicz, a wydawcą Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie. Znalazły się w niej informacje,  zaopatrzone licznymi ilustracjami, o praktycznie wszystkich przedwojennych karpackich schroniskach na terenie II Rzeczpospolitej (i nie tylko). Ogromna praca, szczególnie, że wykonana przez jednego autora, zasługuje na podziw i szacunek, nawet mino pewnych braków (kilku schronisk brakuje) i potknięć – np. umieszczenie styku granic Polski, Rumunii i Węgier oraz Czechosłowacji (sic!) na Hnitesie. Imponująca jest przede wszystkim zgromadzona przez autora obszerna ikonografia. Książka do kupienia na www.wssp.edu.pl
Ryszard Bogdziewicz, Schroniska górskie. Od Beskidu Śląskiego do Czarnohory, w latach 1874-1945, Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej, Lublin 2012, format 210/300, s. 344, oprawa twarda, 510 fotografii oraz reprodukcje stempli pamiątkowych schronisk, zestawianie stacji turystycznych, indeks nazwisk i nazw geograficznych.

Udostępnij