Rozliczenie zbiórki publicznej

Towarzystwo Karpackie od wielu lat prowadzi dwie zbiórki publiczne. Jedną za zgodą Urzędu Gminy Cisna z przeznaczeniem na odbudowę i rekonstrukcje zespołu cerkiewnego w Łopience, drugą za zgodą Urzędu Gminy Dukla na remont, konserwację i zakup nowych eksponatów do Muzeum – chyży łemkowskiej w Olchowcu. Zbiórka odbywa się po przez sprzedaż cegiełek oraz po przez wpłaty na konto Towarzystwa z zaznaczeniem ich przeznaczenia. Za zebrane w zbiórkach w 2011 roku pieniądze Zbigniew Kaszuba opłacił majstrów wykonujących w cerkwi w Łopience rekonstrukcję kamiennych posadzek, zaś Tadeusz Kiełbasiński przeprowadził poważny remont pomieszczeń w swoim muzeum w łemkowskiej chyży w Olchowcu. Wszystkim darczyńcom z całego serca dziękujemy, a poniżej zamieszczamy oficjalne sprawozdania z obydwu zbiórek publicznych.

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej na odbudowę cerkwi w Łopience.

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej na remont Muzeum – chyży łemkowskie w Olchowcu.

Więcej o Łopience oraz więcej o Muzeum w Olchowcu

Udostępnij