Łopienka – rozliczenie zbiórki publicznej

lopienka_cerkiewTowarzystwo Karpackie od wielu już  lat prowadzi za zgodą Urzędu Gminy Cisna zbiórkę publiczną przeznaczoną na odbudowę i rekonstrukcję zespołu cerkiewnego w Łopience. Za zebrane w 2013 r. środki kontynuowano prace przy naprawie kamiennej posadzki, przeprowadzono konserwację starej, cudem uratowanej ambony z Łopienki, którą odnowioną można było oglądać już podczas październikowego odpustu. Został także oczyszczony i zaimpregnowany dach na kapliczce przy cerkwi, uzupełniono ubytki tynków oraz wykonano odrzwia przy wejściu głównym do cerkwi. Równocześnie podjęte zostały prace w celu wytyczenia dydaktycznej ścieżki historycznej w obrębie wsi Łopienka. Wszystkim darczyńcom z całego serca dziękujemy,
a tu zamieszczamy rozliczenie zebranych funduszy.

Udostępnij