Rzeszowska Konferencja Archeologiczna

Zapraszamy do Rzeszowskiego Muzeum Okręgowego gdzie w dniach 23-24 kwietnia 2013 r. odbędzie się XXIX Rzeszowska Konferencja Archeologiczna na temat badań archeologicznych prowadzonych na terenie południowo-wschodniej Polski, zachodniej Ukrainy i północnej Słowacji. W programie 2 dnia sesji, w środę 24.04 przewidziano wiele tematów karpackich:
Maciej Wawrzczak (Szczawnica), Epoka kamienia i epoka brązu w Pieninach w świetle zainicjowanych badań powierzchniowych;
Michał Parczewski (Rzeszów), Uwagi o znaku swastyki na naczyniu wczesnosłowiańskim z Ożańska, pow. Jarosław;
Antoni Lubelczyk (Rzeszów), Zamek „Golesz” w dawnej Ziemi Sandomierskiej (Krajowice, pow. Jasło, stan, l) – podsumowanie badań archeologicznych z lat 2010-2012;
Antoni Lubelczyk (Rzeszów), Unikatowy zbiór kafli z XVI i XVII wieku pozyskany w trakcie sondażowych badań wykopaliskowych w obrębie dawnego dworu obronnego w Twierdzy, pow. Strzyżów.
Marcin Glinianowicz (Sanok), Piotr Kotowicz (Sanok), Dawne cmentarne sanockie – podsumowanie starszych i nowszych badań;
Piotr Kotowicz (Sanok), Marcin Glinianowicz (Sanok), Nieistniejące kościoły sanockie w świetle najnowszych badań;
Maria Zielińska (Sanok), Zbigniew Pianowski (Rzeszów), Marcin Glinianowicz (Sanok), Piotr Kotowicz (Sanok), Umocnienia miasta lokacyjnego Sanoka w świetle źródeł pisanych i badań archeologicznych;

 

Udostępnij