Słownik huculski

W dniach 26-27 kwietnia 2012 r. w Kołomyi odbędzie się międzynarodowa konferencja poświęcona leksyce dialektu huculskiego. W konferencji wezmą udział językoznawcy z Ukrainy, Rumunii, Węgier i USA. Przy okazji Podkarpacki Uniwersytet im. W. Stefanyka w Stanisławowie, który jest współorganizatorem tej konferencji zapowiada, że jego pracownicy naukowi przygotowują obecnie Słownik dialektu huculskiego, który ma być zaprezentowany na przyszłorocznym XII Międzynarodowym Zjeździe Slawistów w Mińsku.

Udostępnij