Słownik huculsko-ukraińsko-rumuński

Miło nam poinformować, iż kilka dni temu ukazał się drukiem „Ilustrowany słownik huculsko-ukraińsko-rumuński” („Dicționarul ilustrat huțul-ucrainean-român”) wydany przez wydawnictwo „Huțulii”. Słownik powstał z inicjatywy i pod kierunkiem Vasile Popovici, w którego Muzeum Huculskim w Repedea mieliśmy przyjemność gościć w czasie tegorocznej wyprawy Towarzystwa Karpackiego. Projekt ten zrealizowała Fundacja Ukraińskich Hucułów Rumunii przy wsparciu finansowym Rumuńskiego Narodowego Fundusz Kultury. Słownik zawiera około 6000 słów, zarówno tych najbardziej rozpowszechnionych, jak i praktycznie już nie używanych, w tym wiele zapożyczeń, które stały się częścią miejscowego huculskiego dialektu. Nowością słownika jest część ilustracyjna, wykorzystująca stare fotografie Huculszczyzny jak i zdjęcia eksponatów z prywatnych muzeów: „Huțulii Maramureșeni din Repedea” prowadzonego przez Vasile Popovici oraz „Muzeum Etnograficznego Starożytności Huculszczyzny” w Krzyworówni prowadzonego przez Iwana i Jarosława Zelenczuków (którzy znaleźli się także w składzie komitetu redakcyjnego Słownika).
Dużą część słownictwa, zwłaszcza z obszaru doliny Ruscovej, zebrał sam Vasile Popovici oraz miejscowa badaczka Maria Laver. Słownictwo huculskie z różnych stron Zakarpacia zebrali Hafia Kowbasniuk z Kwasów oraz Ołeksandr Maslanyk z Rachowa. Słownictwo z huculszczyzny bukowińskiej zebrał Anatolij Borodenko z Selatyna oraz nieżyjący już Jurij Cega z Suczawy. Słowa typowe dla regionu Valea Vişeului zebrał natomiast Dumitru Coreniuc z Bistrej. Słownik wydany został w nakładzie 1000 egz., a dzięki uprzejmości Vasile Popovici możemy na naszej stronie udostępnić jego wersję cyfrową. Zachęcając do lektury zapraszamy w przepiękne Karpaty Marmaroskie.

Leszek Rymarowicz

Udostępnij