„Spotkanie Vincenzowskie” w Bystrzcu

W piątek 7 września 2018 r. pod vincenzowskim krzyżem na „Skarbach” odbyło się zapowiadane wcześniej spotkanie z licznym udziałem mieszkańców Bystrzca, szczególnie uczniów bystreckiej szkoły, którzy uświetnili uroczystość huculskimi śpiwankami.
W skupieniu odczytaliśmy w dwu językach napisy z tablicy umieszczonej pod krzyżem i odmówiliśmy po polsku i ukraińsku modlitwy w intencji osób, które żyły lub gościły w domu Vincenzów. Kwiaty złożył przybyły specjalnie na tę uroczystość ze Lwowa konsul RP Rafał Kocot. Do zebranych przemawiali przedstawiciele współorganizatorów spotkania – ze strony stowarzyszenia Zełenyj Świt Aleksander Stepanenko, ze strony Towarzystwa Huculszczyna Iwan Zelenczuk, zaś ze strony Towarzystwa Karpackiego Leszek Rymarowicz. Prawdziwą frajdę zebranym sprawił Wasyl Zełenczuk, który zademonstrował tradycyjne huculskie „hałakanie” – popularną kiedyś, obok „trembitania” formę komunikacji na czarnohorskich połoninach. Panu Wasylowi odpowiedziała Gadżyna, niestety już bez owiec i pasterzy.
Po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia, wyruszyliśmy do Domu Kultury, gdzie odbyła się sesja poświęcona Stanisławowi Vincenzowi, a po niej huculska kolacja. Sesję uświetniła tradycyjna troista muzyka huculska, a także występ kierownika Domu Kultury pana Iwana Potiaka. Fragmenty „Na wysokiej połoninie” odczytała i sesję prowadziła Julia Potiak.
Z uwagi na trwające w tym samym czasie Forum Ekonomiczne w Krynicy na spotkanie nie mogli przybyć zaproszeni zaangażowany w „sprawy vincenzowskie” na Huculszczyźnie deputowany Mykoła Knażycki, przewodniczący Komisji Kultury i Wyznań Rady Najwyższej Ukrainy oraz rektor Uniwersytetu Przykarpackiego Ihor Cependa i dyrektor Studium Europy Wschodniej UW Jan Malicki. Skierowali oni do uczestników listy, które zostały w trakcie sesji odczytane. Wspomnieliśmy także, rok po jej śmierci, ostatnią żyjącą mieszkankę domu „na Skarbach”, córkę Stanisława Vincenza Barbarę Vincenz-Wanders, której nekrolog odczytała w języku francuskim Hanna Ostoja-Łojasiewicz. Była obecna jedna z ukraińskich stacji telewizyjnych, która wyemitowała krótką relację z uroczystości.
Relację na swojej stronie internetowej zamieścił także organizacja „Zełenyj Świt”, która podejmowała także inne działania związane ze Stanisławem Vincenzem.

Udostępnij