Studia o Wincentym Polu

obrazy_01W ostatnich dniach opuściło drukarnię imponujące działo liczące 690 stron formatu B5 zatytułowane „Obrazy natury i kultura. Studia o Wincentym Polu” pod redakcja Małgorzaty Łoboz (Wrocław 2015). Książka jest efektem projektu badawczego realizowanego w latach 2011-2015, sfinansowanego przez MNiSW. Wydawcą a zarazem jedynym dystrybutorem jest Agencja Wydawnicza a linea.
A oto spis treści tego dzieła:
Małgorzata Łoboz, Słowo wstępne;
I. Geografia i podróżopisarstwo
Małgorzata Łoboz, Europa Wincentego Pola;
Jacek Kolbuszewski, Tatry w twórczości literackiej Wincentego Pola;
Jacek Kolbuszewski, Pieniny Wincentego Pola;
Jan A. Choroszy, Huculszczyzna Wincentego Pola;
Antoni Jackowski, Wincenty Pół – prekursor geografii religii w Polsce;
Joanna Pociask-Karteczka, Wincentego Pola ustalenia hydrograficzne. Próba oceny;
Ewa Kolbuszewska, Rzeki w twórczości Wincentego Pola;
Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz, Fauna Wincentego Pola;
Krystyna A. Harasimiuk, Próba krytycznej oceny dorobku geograficznego i krajoznawczego Wincentego Pola;
Grażyna Połuszejko, Kalendarium podróży Wincentego Pola;
II. Krajobraz i edukacja. Literackie aspekty twórczości geograficznej
Jacek Kolbuszewski, Kresy Wincentego Pola;
Jacek Lyszczyna, Podróżopisarstwo Pola na tle podróżopisarstwa romantycznego;
Jacek Lyszczyna, Krajobraz jako kategoria autonomiczna w twórczości Wincentego Pola;
Małgorzata Łoboz, „Krajowidoki” Wincentego Pola w kręgu estetyki romantycznej (inspiracje Józefa Kremera);
Ewa Grzęda, Tematy i motywy sylwiczne w literackiej i paraliterackiej twórczości Wincentego Pola;
Ewa Grzęda, Funkcja i symbolika motywów roślinnych w Obrazach z życia i z podróży Wincentego Pola;
Ewa Grzęda, Małgorzata Łoboz, Kilka uwag o literackich parafrazach Pieśni o ziemi naszej;
Zbigniew Jóźwik, Przyroda w twórczości literackiej Wincentego Pola w świetle koncepcji Sergiusza Riabinina;
III. W kręgu literatury, kultury i obyczaju
Marian Ursel, Klimat mentalny dziewiętnastowiecznej Galicji w twórczości Wincentego Pola;
Marian Ursel, Wizerunek Wincentego Pola w świetle prasy polskiej w drugiej połowie XIX wieku;
Tadeusz Piersiak, Wincenty Poi i kanon lektur staropolskich (próba odtworzenia);
Barbara Czwórnóg-Jadczak, Problematyka sporu klasyków i romantyków w listach Wincentego Pola do Franciszka Wężyka;
Jan Orłowski, Wincenty Poi o potrzebie „mężów pióra i nauki”;
Jan Orłowski, Idea słowiańska Wincentego Pola;
Antoni Kazimierz Dudek OFM, „I nawróciłem się do Ciebie wiernie”. Wincentego Pola podróż po Biblii;
Marek Stanisz, Europejski wymiar literatury polskiej według Wincentego Pola;
Marek Stanisz, Drogi rozwojowe dziewiętnastowiecznej literatury polskiej według Wincentego Pola;
Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz, Wincenty Poi w krytyce pozytywistycznej. Prolegomena;
Władysława Książek-Bryłowa, Idiolekt Wincentego Pola;
Władysława Książek-Bryłowa, Emocjonalność w wybranych utworach Wincentego Pola;
Irena Seiffert, Odkrywanie okolicy. Językowe stereotypy „rodzimości” i „swojskości” w twórczości Wincentego Pola;
Grażyna Połuszejko, Utwory Wincentego Pola w zapisach nutowych;
Małgorzata Łoboz, Tradycja i detale. Biedermeieryzm Wincentego Pola
Indeks nazwisk

Udostępnij