Turystyka górska w kontekście historycznym

Miło nam poinformować o konferencji naukowej obejmującej problematykę górską, w tym także oczywiście karpacką, która odbędzie się w Polanicy-Zdroju w dniach 15-17 listopada 2017 r. Jest to kolejna edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej Góry – Literatura – Kultura zatytułowana Turystyka górska i alpinizm w kontekście historycznym, społecznym i kulturowym (XVIII – XXI w.)Obrady przebiegać będą w dwu językach – stąd też drugi oficjalny tytuł konferencji: 5. Internationale Tagung „Berge – Literatur – Kultur” Bergtouristik und Alpinismus im sozialen und kulturellen Kontext.

Dla osób zainteresowanych udostępniamy pełen program konferencji, w której udział zapowiedziało wiele znanych postaci zarówno z świata nauki jak i turystyki. Nam godzi się wspomnieć szczególnie o referatach osób związanych z Towarzystwem Karpackim – członków i sympatyków, autorów goszczących na łamach Almanachu Karpackiego „Płaj”:
dr Patrice Dabrovski (Boston USA): Wciąż terra incognita? Turystyka górska w Karpatach Wschodnich w okresie autonomii galicyjskiej;
dr Leszek Rymarowicz (Towarzystwo Karpackie): „Świadkowie historii”. O księgach pamiątkowych Stacji Botanicznej na Połoninie Pozyżewskiej w Czarnohorze (1923 – 1927) oraz schroniska szkolnego Teofila Kisielewskiego w Ilci nad Czeremoszem (1904 – 1930);
dr Wiesław A. Wójcik (Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK): Zarys historii literatury przewodnikowej po Tatrach.

Udostępnij