Uroczystości u stóp Gorganów

tablica2mOd 30 września do 4 października 2014 r. w dolinie Bystrzycy Nadwórniańskiej odbywały się organizowane przez Towarzystwo Karpackie uroczyste obchody jubileuszu stulecia walk Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich. Kulminacyjnym ich punktem było odsłonięcie 4 października tablicy pamiątkowej ufundowanej staraniem naszego Towarzystwa w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Nadwórnej. Poprzedziła je msza święta odprawiona przez proboszcza nadwórniańskiej parafii ks. Walerego Skrabę wspólnie z o. Marcinem Wirkowskim paulinem z Kamieńca Podolskiego. W uroczystościach udział wziął Konsul Generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd, przedstawiciele władz miasta i regionu, oraz polskich organizacji. Wystąpił Chór Katedry Lwowskiej, a członkowie lwowskiego Strzelca zaciągnęli przed tablicą wartę honorową. W kruchcie kościoła zaprezentowana została przygotowana przez Jana Skłodowskiego wystawa przedstawiająca walki Legionów Polskich w dolinie Bystrzycy Nadwórniańskiej.

raf_nardel_mPodobne uroczystości odbyły się dwa dni wcześniej w Rafajłowej (Bystryci), gdzie po mszy w dawnym kościółku, a obecnie cerkwi greckokatolickiej, odprawionej wspólnie przez księży obydwu obrządków, poświęcono krzyż ufundowany przez Towarzystwo Karpackie na mogile legionisty Rudolfa Nardellego. rafajlowa_pomnik_01m
Pod Pomnikiem Poległych Legionistów i Kopcem upamiętniającym Ukraińców pomordowanych przez NKWD wieńce złożyli przedstawiciele Towarzystwa Karpackiego, miejscowych władz oraz Konsulatu RP we Lwowie. Zabrzmiały hymny Polski i Ukrainy wykonane przez przybyłą ze Lwowa orkiestrę Surmy Hałyczyny, która wykonała ponadto kilka utworów patriotycznych z repertuaru legionowego. W miejscowym Domu Kultury odbyła się trwająca dwa dni Sesja Historyczna poświęcona dziejom wschodniokarpackich walk Legionów Polskich. Otwarto tu również wystawę historyczną przygotowaną przez Jana Skłodowskiego. Uczestnicy Sesji złożyli także wiązanki i zapalili znicze pod wszystkimi pomnikami i na wszystkich mogiłach legionowych w dolinie Bystrzycy Nadwórniańakiej, a także pod krzyżem na Przełęczy Legionów.
A tu można obejrzeć film z uroczystości w Rafajłowej nagrany przez TV Kurier Galicyjski.

urocz_rafaj_soml

Udostępnij