W Cisnej o Łopience

czas_dla_lopienki_14_baner_m

3 maja 2014 r. w Gminnym Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej odbędzie się druga już sesja pod honorowym patronatem pani Renaty Szczepańskiej, Wójta Gminy Cisna poświęcona wymianie myśli, pomysłów i informacji dotyczących Łopienki. W spotkaniu wezmą udział nie tylko gospodarze Łopienki, ale także przedstawiciele miejscowych środowisk i organizacji pragnących podzielić się swoimi doświadczeniami i efektami realizacji własnych projektów. Mamy nadzieję, że szerokie grono osób zainteresowanych Łopienką, podobnie jak w ubiegłym roku, podejmie dyskusję na temat konkretnych projektów, zagrożeń i perspektyw rozwoju Łopienki.
Początek o godz. 10, a w programie m. in.:
– Sprawozdanie Towarzystwa Karpackiego z działalności w Łopience w 2013 r. oraz przedstawienie planów.
– Informacja Nadleśnictwa Cisna.
– Informacja SGGW o planach na ten rok w Łopience.
– Prezentacja Nadleśnictwa Baligród O ścieżce Dolina Łopienki.
– Informacja Stowarzyszenia Ratowania Cerkwi w Baligrodzie o aktualnym stanie prac.
– Prezentacja Stowarzyszenia Rozwoju Wetliny i Okolic projektu „Bieszczady odnalezione”.
– Informacje Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej.
– Andrzej Wielocha, o 100-leciu walk Legionów Polskich w Karpatach – diariusz Kampanii Wschodniokarpackiej.
– Grażyna Holly, Dziedzictwo kulturowe na terenie BPN – ochrona i udostępnianie.
– Jarosław Giemza, Ambona w cerkwi greckokatolickiej – konserwacja ambony z Łopienki odkrywanie historii,
–  Promocja książki Stanisława Krycińskiego pt. Bieszczady.ambona_m
– Występ Zespołu „Łopienka”.
W trakcie sesji będzie możliwość zakupienia publikacji Towarzystwa Karpackiego, Oficyny Wydawniczej „Rewasz”,
a także folderów, przewodników i map Bieszczadów.
Kontakt z organizatorami: Zbigniew Kaszuba e-mail: z.kaszuba2@poczta.fm.
Serdecznie zapraszamy!

odnowiona ambona z Łopienki

Udostępnij