W Łopience – czynimy dobro

Zapraszamy do cerkwi w Łopience w poniedziałek 14 sierpnia 2023 r. o godzinie 19 na nocne czuwanie, któremu będzie przyświecać hasło „Czyńcie dobro, szukajcie sprawiedliwości – Maryja zwierciadło sprawiedliwości”.
W jego programie przewidujemy:
– nabożeństwo ekumeniczne z udziałem księży rzymsko-katolickich, greko-katolickich, polsko-katolickich i prawosławnych,
– msza święta w wigilię uroczystości Wniebowzięcia NMP,
– nieszpory,
– różaniec,
– Apel Jasnogórski,
Natomiast we wtorek 15 sierpnia 2023 r. o godz. 15 zostanie odprawiona uroczysta msza św. z poświęceniem ziół.

Serdecznie zapraszamy!

Udostępnij