Wyciąg saniowy w Sławsku

Dom aukcyjny DESA Unicum w Warszawie przy ul. Pięknej 1A, zorganizował aukcję online pt. Plakat turystyczny, której zakończenie przewidziano na 17 sierpnia 2020 roku o godz. 16. Wśród oferowanych plakatów zwraca uwagę pod nr 6023 praca Stefana Osieckiego (1902-1977) „Sławsko. Wyciąg saniowy” z 1938 r. Autor to taternik, autor pierwszych przejść zimowych w Tatrach, uczestnik polskich wypraw andyjskich, a także grafik i filmowiec. Oprócz licznych nagradzanych plakatów o tematyce turystycznej, zaprojektował także pierwszą wersję Górskiej Odznaki Turystycznej.
Wyciąg saniowy na Kiczerkę miał być przebojem sezonu narciarskiego w Sławsku, które pod koniec lat 30. XX w. próbowało i to nie bez sukcesów konkurować nawet z samym z Zakopanem. Niestety kroniki o dalszych losach tego oryginalnego przedsięwzięcia milczą. Nie wspominają też o nim wydawane wówczas foldery. Chyba więc jedynym wspomnieniem po saniowym wyciągu jest ten plakat, na którym bieszczadzkie szczyty nad Sławskiem maja naprawdę imponujące rozmiary.

Na tej samej aukcji warto jeszcze popatrzeć na piękny plakat pod nr 6022 dotyczący Narciarskich Mistrzostw Krynicy w roku 1927 autorstwa Alfreda Żmudy (1897 – 1966) legionisty, malarza i grafika. Takiej dynamiki i walki w sylwetce skaczącego narciarza jaką pokazał grafik, dziś już raczej nigdzie nie zobaczymy.
Ciekawy jest też karpacki plakat pod nr 6017 Bolesława Surałło-Gajduczeni (1906-1939) pt. „Narciarz” z 1933.

Udostępnij