Wyróżnieni strojem. Huculszczyzna

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi zaprasza od 17 maja do 30 października 2012 r. na wystawę zatytułowaną Wyróżnieni strojem. Huculszczyzna – tradycja i współczesność. Prezentowane na wystawie eksponaty pochodzą ze zbiorów Narodowego Muzeum Sztuki Ludowej Huculszczyzny i Pokucia w Kołomyi oraz ze zbiorów własnych. Otwarcie wystawy odbędzie się 17 maja 2012 r. o godz. 13. Będzie mu towarzyszyła ekspozycja przedwojennych huculskich pocztówek ze zbiorów Petro Korpanyuka, pokaz kolekcji „Huculskie impresje” artystów z Ukrainy, prezentacja malowania pisanek oraz koncert kapeli „Huculi Mikołaja Iliuka” z Żabiego (Werchowyny). Szczegóły o wystawie i towarzyszących jej imprezach na stronie http://www.maie.lodz.pl

Udostępnij