Z „Rewaszem” na karpackie wakacje

Po pierwsze tuż przed wakacjami trafiło do księgarń nowe, szóste już aktualizowane wydanie przewodnika Oficyny Wydawniczej „Rewasz” pt. Beskid Niski. Przewodnik dla prawdziwego turysty. Jest to praca zbiorowa pod red. Pawła Lubońskiego i zarazem najlepszy przewodnik po Beskidzie Niskim. Liczy 464 strony formatu B6, w tym 32 ze zdjęciami barwnymi, 123 ilustracje, 62 mapki i plany miejscowości oraz 9 panoram.

Jako swoiste uzupełnienie do ambitnego przewodnika po Bieszczadach (Bieszczady. Przewodnik dla prawdziwego turysty, w tym roku wydanie XVIII) ukazały się Bieszczady na każdą pogodę. Przewodnik autorstwa Bogdana Mościckiego zawierający 128 kolorowych stron formatu B6, w tym 144 ilustracje, 2 panoramy, 14 mapek i planów miejscowości. Opisy najbardziej popularnych wycieczek w Bieszczadach są ujęte w cztery rozdziały. 1. Na dobrą pogodę połoniny. 2. Najpiękniejsze doliny to propozycja na dni, gdy najwyższe grzbiety kryją się w chmurach. 3. Trzeci rozdział to wycieczki na gorszą pogodę. 4. Czwarty — to trasy rowerowe.

Ukazało się także II wydanie przewodnika Stanisława Figla pt. Siedmiogród. W łuku rumuńskich Karpat. Przewodnik krajoznawczy liczący 408 stron formatu B6, w tym 67 ilustracji w tekście, 44 mapy i plany. Siedmiogród zwany też Transylwanią to region wieloletniczny i wielokulturowy. Od 1920 r. należy w całości do Rumunii, poprzednio przez 1000 lat był koronnym krajem węgierskim. Pięknoduchy zwą go „europejskim mikrokosmosem” i „Szwajcarią Wschodu”. Rumuni uznają za swą kolebkę tamtejsze dacko-rzymskie twierdze; dla Węgrów to „rajski ogród”, w którym węgierskość przetrwała okupację turecką; Niemcy, w kulturze Sasów Siedmiogrodzkich odnajdują, idee uniwersalnego Cesarstwa Rzymskiego. Wielobarwną mozaikę dopełniają mieszkający tam Szeklerzy, Czangowie, Szwabi, Żydzi, Cyganie. W Siedmiogrodzie, zamkniętym łukiem Karpat, jest bardzo swojsko. Tutejsze twierdze, chłopskie zamki i warowne kościoły są fenomenem w skali europejskiej. Wspaniałość gór, a także żywy folklor i tradycje pasterskie dopełniają wrażeń.

Udostępnij