Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej

Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej
Rocznik 7
Sanok 2007
Sanok – Zagórz – Lesko 1939-1944

Kolejny tom wydany przez Fundację Archiwum Ziemi Sanockiej nawiązuje do okresu okupacji sowieckiej i niemieckiej w latach 1939-44 na terenach powiatu sanockiego i leskiego. W dużej mierze oparty jest na badaniach terenowych i archiwalnych autora, uzupełnionych o dokumenty i fotografie.

Zawartość:
Od wydawców
Franciszek Oberc
Ziemia sanocka w latach 1939-1944.
I. Ziemia sanocka 1939
II. Wrzesień 1939
III. Przerzuty graniczne, ucieczki, trasy kurierskie
IV. Okupacja niemiecka
1. Administracja i polityka okupacyjna
2. Szkolnictwo
3. Kościół i życie religijne
4. Zagłada Żydów
5. Działalność charytatywna
V. Polskie Państwo Podziemne
1. Podziemie polityczne i zbrojne
2. Tajne nauczanie
VI. Okupacja sowiecka
VII. Koniec wojny. Początek nowych czasów
Summary
Indeks osobowy

Udostępnij