Zeszyty sądecko-spiskie

Na początku tego roku w Nowym Sączą ukazał się tom 1 „Zeszytów sądecko-spiskich” (Nowy Sącz 2006, str. 156, A4), nowego periodyku popularnonaukowego pomyślanego jako rocznik prezentujący najnowsze wyniki badań poczynione na gruncie nauk historycznych, a dotyczące ziemi sądeckiej i słowackiego Spisza. Tom pierwszy jest w zasadzie wydawnictwem okolicznościowym, związanym z obchodzonymi w 2005 roku jubileuszami Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej i Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu. Zawiera materiały z konferencji muzealnej zatytułowanej „Specyfika kultury karpackiej i jej prezentacja w skansenach pogranicza polsko-słowackiego”, która odbyła się we wrześniu 2005 rok w Nowym Sączu. Wydawcą zeszytów jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.

 

Spis treści
Wacław Kawiorski Sądecki Park Etnograficzny w 30. rocznicę powstania.
Emilia Rutkowska O Orawskim Parku Etnograficznym z perspektywy 50 lat.
I. Specyfika kultury karpackiej i jej prezentacja w muzeach skansenowskich pogranicza polsko-słowackiego
Jerzy Czajkowski Historyczne, osadnicze i etniczne warunki kształtowania się kultur po północnej stronie Karpat.
Jiri Langer Stopy nemeckej kolonizacie v architekture malomestskeho prostredia v Karpatoch.
(Ślady niemieckiej kolonizacji w architekturze środowiska małomiasteczkowego w Karpatach.)
Monika Pavelćikova Dom spisskych Nemcov v povodi horneho Popradu. (Dom spiskich Niemców w dorzeczu górnego Popradu.)
Dorota Iwińska O osadnikach józefińskich na Sądecczyźnie i ich kulturze – w aspekcie budowy
sektora kolonistów niemieckich w Sądeckim Parku Etnograficznym.
Wojciech Śliwiński Architektura sektora kolonistów niemieckich w Sądeckim Parku Etnograficznym.
Miroslav Sopoliga Pamiatky l’udovej architektury Ukrajincov na Slovensku a ich prezentacia v muzeach v prirode. (Zabytki architektury ludowej Ukraińców na Słowacji i ich prezentacja w muzeach na wolnym powietrzu.)
Danuta Blin-Olbert Kresy? Kultura Rusinów karpackich w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
Maria Brylak-Załuska Cofnąć czas. O kulturze zachodniej Łemkowszczyzny w Sądeckim Parku Etnograficznym.
Joanna Hołda Projekt ożywienia tradycyjnej kamieniarki łemkowskiej w rekonstruowanym zespole plebańskim w Bartnem.
Tomasz Liboska „Sałasznictwo” beskidzkie w rzeczywistości muzealnej Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie.
Anna Kozak Muzeum Tatrzańskie – „muzeum przestrzenne”. Prezentacja kultury ludowej Podhala i Spiszu w oddziałach terenowych Muzeum Tatrzańskiego.
Zygmunt Lewczuk Drewniana architektura sakralna Karpat polskich i jej prezentacja w skansenach Polski południowej.
Robert Ślusarek Kościół czy muzeum? Funkcja zabytków sakralnych obrządku łacińskiego na przykładzie wybranych obiektów architektury w Sądeckim Parku Etnograficznym.
II. Turystyczna atrakcyjność muzeów skansenowskich – projekty i realizacje
Iveta Zuskinova Muzea v prirode na Slovensku a ich podiel na rozvoji cestovneho ruchu. (Muzea na wolnym powietrzu na Słowacji oraz ich udział w rozwoju ruchu turystycznego.)
Jacek Tejchma Widza wabić i uczyć, czyli kilka uwag o współczesnych możliwościach prezentacji muzeów skansenowskich.
Maria Marciniak Między świątynią a reality show.
Damian Adamczak Imprezy typu „żywy skansen” – oczekiwania i realizacja na przykładzie Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie.
Zbigniew Mazur Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie – atrakcją turystyczną między Śląskiem a Krakowem.
Teresa Lasowa Drogowe, turystyczne tablice – projekt dla muzeów na wolnym powietrzu.

Udostępnij