Bieszczad 19

bieszczad_19Miło nam poinformować, że ukazał się właśnie nowy, 19 tom Bieszczadu, rocznika wydawanego przez Oddział Bieszczadzki Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Znajdziemy w nim jak zwykle cały szereg interesujących artykułów. Życzymy ciekawej lektury, a oto jego zawartość:
Maciej Augustyn, Antropogeniczne zmiany środowiska wodnego w Bieszczadach do 1951 roku (część VII). Dolina górnego Wiaru i Wyrwy.
Wojciech Wesołkin, W dorzeczu Osławy (część V). Prełuki i Duszatyn.
Tomasz Hołyński, Intercyzy i zapisy dożywocia źródłem do genealogii szlachty sanockiej w II połowie XVIII w.
Maciej Augustyn, Czy istniał wczesnośredniowieczny system umocnień obronnych w Bandrowie?
Bogdan Augustyn, Cerkwi w Równi.
Maciej Augustyn, „Pogrom w Lutowiskach” Przyczynek do dziejów przemysłu drzewnego na początku XX w.
Waldemar Bałda, Był komendantem Legionów.
Witold Mołodyński, Historia Rafinerii Nafty „Fanto” SA w Ustrzykach Dolnych w moich wspomnieniach.
Bolesław Baraniecki, By nie zostali zapomniani. Ludzie ze strażackich fotografii i ich losy.
Tomasz Borucki, Przeprawy generała Władysława Andersa i jego podkomendnych przez Bieszczady na Węgry pod koniec wojny obronnej 1939 r.
Andrzej Szczerbicki, Zabytki nad Ratą, Sołokiją i Bugiem (część I).
Janusz Żmijski, O odnalezieniu ułomka figury Chrystusa z krzyża pańszczyźnianego w Rajskiem.

Udostępnij