Bieszczad 18

Ukazał się nowy, 18 tom Bieszczadu, rocznika wydawanego przez Oddział Bieszczadzki Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Znajdziemy w nim jak zwykle cały szereg interesujących artykułów. A oto jego zawartość:
Maciej Augustyn, Antropogeniczne zmiany środowiska wodnego w Bieszczadach do 1951 r. (część VI). Dolina środkowego Strwiąża.
Wojciech Wesołkin, W dorzeczu Osławy (część IV). Smolnik nad Osławą i Mików.
Maciej Augustyn, Osadnictwo polskie w Bieszczadach do 1914 r. 
Andrzej Szczerbicki, Kościół pw. Siedmiu Boleści Najświętszej Marii Panny w Skolem.
Piotr Klaja, Leśniczy z Morochowa, czyli historia powstańca styczniowego.
Bogdan Augustyn, Cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Bystrem.
Olga Solarz, Magia w medycynie ludowej Bojków. Na podstawie współczesnych materiałów z powiatu turczańskiego.
Bolesław Baraniecki, Jedna fotografia, tak wiele historii. Lescy strażacy ochotnicy, ich przełożeni i prominenci.
Marian Wesołkin, Wspomnienia (fragmenty).
Waldemar Bałda, Bieszczady na morzach i oceanach.

Udostępnij