Bystrec 2013

Na przełomie maja i czerwca 2013 roku członkowie Towarzystwa Karpackiego tradycyjnie spotkali się pod Krzyżem Vincenzowskim w Bystrcu. Organizatorem wyprawy był jak zwykle Andrzej Ruszczak. Także dzięki staraniom Andrzeja oraz ofiarności członków i sympatyków TK Krzyż Vincenzowski na Skarbach został zabezpieczony daszkiem z ocynkowanej blachy, co – mamy nadzieję – zapewni mu dłuższy żywot, osłaniając go przed czarnohorską słotą. Wszystkim darczyńcom w tym miejscu składamy raz jeszcze serdeczne podziękowanie. Uczestnicy wyprawy jak co roku zaimpregnowali krzyż, uporządkowali jego otoczenie i przy ognisku wspominali autora huculskiej epopei i jego dzieło. Z niepokojem skonstatowaliśmy fakt poprowadzenia przez polanę, na której stał dom Stanisława Vincenza drogi terenowej, która błotnistą szramą mocno zeszpeciła to wyjątkowe miejsce. Niepokój potęguje dodatkowo fakt, że o powstaniu tej drogi nic nie wie sołtys Bystrca.

W trakcie wyprawy odbyło się też spotkanie przedstawicieli Towarzystwa Karpackiego z pracownikami „Filii Huculszczyzna” – Oddziału Narodowego Naukowo-Badawczego Instytutu Ukrainoznawstwa w Wierchowinie (Żabiem), które zaowocowało podpisaniem umowy o współpracy, wymianie informacji i publikacji, a także realizacji wspólnych projektów. Ze strony „Filii Huculszczyzna” umowę podpisał dyrektor oddziału Petro Szkribljak, zaś ze strony Towarzystwa Karpackiego prezes Andrzej Wielocha.

W kolejnych dniach wyprawy jej uczestnicy mieli okazję obejrzenia spektaklu Teatru Huculskiego w Krasnoile oraz spotkania z jego aktorami, a także zwiedzenia huculskiego muzeum w Jabłonicy nad Białym Czeremoszem i spotkania z jego twórcą Iwanem Droniakiem. Część górską wypraw zwieńczyło wejście na Hnitesę, a następnie wędrówka przez Palenicę i malownicze połoniny Wesnarkę, Chitankę oraz Prełuki.

Uczestnicy wyprawy na szczycie Hnitesy (1769 m)

Udostępnij