„Huculszczyzna” w Krośnie


W Muzeum Podkarpackim w Krośnie w okresie od lipca do października 2006 roku oglądać można ciekawą wystawę poświęconą Huculszczyźnie. Na wystawie zgromadzono eksponaty pochodzące ze zbiorów muzealnych i z kolekcji prywatnych.


Najcenniejszy jest zbiór ceramiki pokuckiej z przełomu XIX i XX w., z charakterystycznymi trijcami, wazami i talerzami. Zebrany został przez Aleksandra Rybickiego i przekazany w 1979 r. do Muzeum Historycznego w Sanoku. Uwagę zwracają kafle z pieca wykonanego przez Aleksandra Bachmińskiego (1820-1882). Był to wybitny garncarz z Kut, twórca stylu pokuckiego. Rozgłos przyniosły mu wyroby garncarskie, prezentowane na wystawach krajowych we Lwowie i Kołomyi. Prawdziwą sławę zyskał jednak dzięki zakupowi jego pieca do pałacu cesarskiego w Wiedniu.
Wyroby drewniane reprezentowane są przez zbiór krzyży cerkiewnych, służących do błogosławieństw w cerkwi, talerzy, kasetek i skrzynek bogato intarsjowanych, inkrustowanych koralikami, masą perłową i mosiądzem. Najciekawsze są drewniane toporki(topirci), nawiązujące do tradycji słynnych huculskich opryszków.
Wystawę uzupełniają barwnekobiece i męskie stroje huculskie (ze zbiorów Tadeusza Kiełbasińskiego), trijce – świeczniki trójramienne, kilimy – lyżniki (barwne koce wełniane) i cenny intarsjowany huculski stół, z dekoracją geometryczno-kwiatową. Natomiast malarstwo reprezentują prace Teodora Axentowicza, dotyczące „Święta Jordanu”.
Druga część wystawy składasię z obszernej ikonografii w postaci kart pocztowych i map. Bogaty zbiór pocztówek z przełomu XIX i XX w., pochodzących z kolekcji prywatnych, dotyczygłównie tematów etnograficznych, prezentuje pasma górskie Czarnohory, Gorganówi miejscowości uzdrowiskowe Huculszczyzny. Uwagę zwracają doskonale zachowane karty pocztowe przedstawiające reprodukcje obrazów malarzy polskich tzw.„huculistów”. Wystawę zamyka pokaz literatury turystyczno-krajoznawczej z przełomu wieków dotyczący Karpat Wschodnich i zbiór map Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie, pochodzący z lat 30-tych XX w.

Robert Kubit

Udostępnij