Krzyż w Łopience

W ostatnich dniach dotarła do nas informacja, że w sobotę 11 listopada 2017 r. po mszy w obrządku greckokatolickim odprawionej w łopieńskiej cerkwi przez księdza Mirona Michaliszyna w bezpośrednim sąsiedztwie cerkwi wmurowany został duży drewniany, trójramienny krzyż.
Z prawdziwą przykrością zmuszeni jesteśmy oświadczyć, że wmurowanie tego krzyża nie zostało wcześniej w żaden sposób uzgodnione z Towarzystwem Karpackim.
Niezależnie od intencji jakie przyświecały temu przedsięwzięciu uważamy je za działanie niedopuszczalne i nieodpowiedzialne. Jednocześnie bardzo prosimy wszystkich o powstrzymanie się od jakichkolwiek dalszych pochopnych i nieprzemyślanych kroków. Mamy głęboką nadzieję, że wydarzenie to nie przekreśli wieloletnich naszych starań o stworzenie w Łopience i jej sanktuarium miejsca tolerancji i pojednania otwartego dla wszystkich ludzi dobrej woli, wolnego od konfrontacji i politycznych manifestacji.

Prezes Towarzystwa Karpackiego
Juliusz Marszałek

Udostępnij