Monografia Kościeliska

Centralna Biblioteka Górska PTTK zaprasza na promocję książki Mieczysława Jasińskiego pt. Kościelisko. Zarys rozwoju miejscowości do roku 1918, która odbędzie się w czwartek, 14 lutego 2013 r. o godz. 18.30 w sali konferencyjnej COTG PTTK w Krakowie przy ul. Jagiellońskie 6. Książka oparta o mało znane dokumenty źródłowe jest pierwszą częścią monografii tej miejscowości. Liczy 324 str., zamieszczono w niej 150 zdjęć, dokumentów i map. Wydana została w Zakopanem w 2012 r. przez Agencję Reklamowo-Poligraficzną.

Udostępnij