Nowa książka o Łemkach

Beata Wasilewska Klamka, Łemkowski Raj Utracony. Antropologiczne studium małej ojczyzny. Rutenika, Warszawa 2006
Książka jest opracowaną dla celów wydawniczych pracą doktorską autorki obronioną w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Łódzkim. Składa się z dwóch zasadniczych rozdziałów, które są rodzajem zbiorowej opowieści zbudowanej przez autorkę z dziesiątków przeprowadzonych indywidualnych wywiadów. Pierwsza z tych opowieści, zatytułowana dość kontrowersyjnie „Podróże Łemków opowiedziane przez ich samych” dotyczy czasów przesiedleń w akcji „Wisła”, pobytu na Ziemiach Zachodnich, a także powrotów na Łemkowszczyznę. W drugiej noszącej tytuł „Antropologiczna analiza małej ojczyzny” autorka buduje obraz Łemkowszyzny jako swoistego „Raju Utraconego” stworzonego w zbiorowej świadomości Łemków.
Książka wyposażona została w aneks zawierający 76 czarno białych zdjęć z archiwum Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera” z Leginicy oraz z Centralnego Archiwum Wojskowego i Wojskowego Biura Badań Historycznych oraz w bibliografię.

Udostępnij