Nowy Almanach Muszyny

Z prawdziwą przyjemnością pragniemy poinformować, że ukazał się właśnie nowy tom Almanachu Muszyny. Jak zwykle starannie wydany, liczący ponad 300 stron tom zawiera cały szereg ciekawych tekstów, z których szczególnie polecamy artykuł pana Macieja Śliwy z rewelacyjna informacja o zlokalizowaniu obozu konfederatów barskich nad Wysową, relację Miroslava Števika z poszukiwań archiwalnych nazwy Krempak w dolinie potoku Hranična, czy rozważania Tadeusza Trajdosa o początkach muszyńskiej parafii. Polecamy także lekturę wszystkich pozostały tekstów bo bez wątpienia na to zasługują.

W tomie między innymi:
Maciej Bilek, Historia apteki „Pod Aniołem" w Muszynie
Tadeusz M. Trajdos, Parafia muszyńska w średniowieczu
Kazimierz Przyboś, Ordynacja biskupa Franciszka Krasińskiego dla klucza muszyńskiego z 1575 roku
Leszek Zakrzewski, Kolej Górska w Krynicy 1937-1948. W 70-lecie Kolei Górskiej na Górą Parkową

Tomasz Borucki, Komunikat o nowym mezoregionie geograficznym — „Krępaki". Prolegomena
Miroslav Śtevik, K vyskytu nazvu Krummbach/Krempak v povodi potoka Hrani
čna
Jarosław Stolarski, Wehikuł czasu pradziadka geologa. Geologia Muszyny na mapie Władysława Szajnochy
Wojciech W. Wiśniewski, Portrety Macieja Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego (1814-1890
Maciej Śliwa, Zaginiony obóz konfederatów barskich
Andrzej Gancarz, Może ktoś pamięta… Listy z Izraela
Pavol Miśenko, Dom L’ubovnianskeho me
štana
Lucyna Rajchel, Magnez i wapń w muszyńskich wodach mineralnych
Urszula Mierzejewska (tłum. z niem.), Ogłoszenie o wodach mineralnych w Rzegestowie (1851 r.)
Piotr Osóbka, Droga do Żegiestowa
Jaroslav Popovec,
Ĉirĉ. Starobylá rusinska greckokatolicka farnost a putnicke miesto
Waldemar I. Oszczęda, Zagadka miejsca pochówku Ścibora ze Ściborzyc
Małgorzata K. Przyboś, Protokoły Rady Gromadzkiej wsi Andrzejówka – rok 1938
Stefan Półchłopek, „Moje uszanowienie dla pana". Wspomnienie o pierwszym dyrektorze PZZ w Krynicy Zdroju, inż. L. Nowotarskim w 50. rocznicę śmierci.
Ewa Piotrowska, Opowieści nie tylko o fotografiach
Bożena Kostuch, Ceramika architektoniczna w Muszynie i Złockiem
Ryszard Kruk, Statut i budżet Komisji Zdrojowej w Krynicy 110 lat temu
Maria Semczyszak-Haszczakowa, Wspomnienia saneczkarskiej mistrzyni świata
Teresa Rojna-Góra, Lutek. Pamięci Aleksandra Rojny
Barbara Krawczyk, Krynica rodzinnych wspomnień.
Janina Dzierżanowska, Dom wśród modrzewi. W poszukiwaniu śladów pobytu Kazimierza Wierzyńskiego w Muszynie
Marcin Sułkowski, 50-lecie Grupy Krynickiej GOPR
Czesław Hake, Edward Steczowicz. Muszyński leśniczy w walce z okupantem
Helena Jarosz, Los żołnierza. Tułaczka Leona Czmiela
Anna Totoń, 50-lecie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu
Janina Aleksander Szczelinowa, Muszyna – kraj lat dziecinnych
Małgorzata Bajorek, Kolekcja moich wnuków
Teresa Adamczyk, Garść wspomnień z Folwarku
Elżbieta Śnieżek, Muszyna była jego natchnieniem, Wspomnienie o Lucjanie Machniewskim
Zdzisław Pelaczyk, Robert Hadała, Płyń muzyko nad Popradem
Detal architektoniczny Żegiestowa. Konkurs fotograficzny
Najpiękniejsza posesja osiedla Zazamcze. Konkurs (2006 r.)
Pomnik Jana Pawła II w Muszynie
Ewa Adamska-Lisowska, Wczesnojesienny pejzaż z Muszyną w tle. Felieton sentymentalny
Tadeusz Petrowicz, Opowieści leśniczego. Daruś
A także poezja i proza Andrzeja Ziemianina, wiersze innych autorów oraz fotoreportaże.

Udostępnij