Zamieszańcy

Nakładem Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku ukazała się właśnie książka Henryka Olszańskiego zatytułowana Zamieszańcy. Studium etnograficzne. Zmarły dwa lata temu autor był wieloletnim pracownikiem MBL-u, doskonałym znawcą ludowego budownictwa przemysłowego. Badania nad kulturą Zamieszańców prowadził od lat 80 ubiegłego wieku. Niestety wydania drukiem swojej wieloletniej pracy nie doczekał, prawie gotowy do wydania materiał podał do druku jego syn Michał.
Książka jest swoistą monografią tej niewielkiej, ruskiej grupy etnograficznej zamieszkującej niegdyś 11 miejscowości położonych na północ od Krosna, w zakolu Wisłoka. Autor omawia w niej szczegółowo gospodarkę i budownictwo (w tym wnętrza mieszkalne i gospodarcze), pożywienie, ubiór oraz zwyczaje doroczne i rodzinne.
Książka jest wyposażona w liczne, często archiwalne ilustracje czarno-białe i kolorowe, mapę zasięgu grupy, oraz streszczenia po angielsku i ukraińsku.

Henryk Olszański, Zamieszańcy. Studium etnograficzne, Muzeum Budownictwa Ludowego, Sanok 2007, format 155/230, 204 str.

Udostępnij