Płaj 54

Płaj 54 (jesień 2017 stron 216+16)

Zawartość tomu:

Leszek Rymarowicz, Wokół historii Teatru Huculskiego z Żabiego (1933–1939)

Leszek Rymarowicz, Pro sławnyj ta zabutyj Huculśkyj teatr z Żabja (1933–1939)

Jurij Nesteruk, Premier – badaczem połonin wschodniokarpackich

Robert Gawkowski, Leszek Rymarowicz, Stefan Jarociński – inżynier z obserwatorium na Pop Iwanie

Andrzej Wielocha, Na rzymskim płaju w Karpatach

Juliusz Marszałek, Łukasz Snihur z Pohara – budowniczy cerkwi bojkowskich

Witold Grodzki, W jarze Menczyła, czyli znowu o słupkach granicznych

Bogusław Tomaszewski, Między Wielką Rawką a Trójstykiem, czyli co pozostało z przedwojennej granicy polsko-czechosłowackiej

Maciej Śliwa, Obóz konfederatów barskich pod Barwinkiem

Tadeusz Trajdos, Bogusza w świetle wizytacji XVIII wieku

Dominik Księski, Przejście Łuku Karpat – teoria i praktyka

Jerzy Montusiewicz, O lubelskiej sesji „pasterstwo w Karpatach”

Piotr Krzywda, Ludwiki Włodek historie ze Spisza. Trudne dzieje pogranicza

Miscellanea

Udostępnij