Tablica Legionistów – raport pierwszy

tablica_nadworna_xmmZ radością pragniemy poinformować, że po dwóch tygodniach od rozpoczęcia zbiórki publicznej funduszy na pokrycie kosztów wykonania i uroczystego wmurowania w kościele parafialnym w Nadwórnej tablicy upamiętniającej Kampanię Wschodniokarpacką Legionów Polskich 1914-15 mamy już na koncie prawie 2000 zł.
Wszystkim dobrodziejom pięknie dziękujemy i apelujemy do kolejnych osób, które nasze przedsięwzięcie uznają za godne wsparcia, o wpłaty na konto w PKO Banku Polskim SA (XVIII Oddział, 01-230 Warszawa,
ul. Skierniewicka 21) nr: 80 1020 1185 0000 4202 0214 9128.
Tu zaś prezentujemy ostateczną (prawie) wersję projektu tablicy.

Udostępnij