Uwalniamy „Płaje” dla wnuków

Tak jak obiecywaliśmy, z okazji jubileuszu XXX-lecia naszego Almanachu udostępniamy w formie plików *.pdf na karpaccy.pl kolejne dwa tomy „Płaju” wydane prawie ćwierć wieku temu. A są to tomy bardzo ważne, żeby nie rzec wyjątkowe.
Tom 6 wydany w połowie 1993 r. (nota bene zapomnieliśmy umieścić na nim daty wydania – cóż wszystkiego się trzeba nauczyć) poświęcony jest w całości Bojkowszczyźnie, zawiera bowiem materiały z sesji popularnonaukowej poświęconej historii i kulturze Bojków, którą Towarzystwo Karpackie zorganizowało w maju 1992 r. w Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku. Było to wydarzenie niewątpliwie historyczne – pierwsza polsko-ukraińska sesja poświęcona Bojkom. Większość z tych tekstów do dziś nie straciło nic na aktualności.
Tom 7 zaś (wydany na jesieni 1993 r.), to pierwszy w którym pojawiało się w podtytule słowa „almanach” i „półrocznik”, zatem też dla dziejów „Płaju” bardzo ważny. Nadał on ogólny kształt czasopismu i zaproponował formułę, której w zasadzie wierni jesteśmy do dziś.
* wystarczy kliknąć na obrazek, żeby otworzyć wskazany tom, a potem pobrać go na swój komputer.

Udostępnij